Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Konference k procesu přiřazování úrovní kvalifikací v ČR k úrovním EQF

Dne 11. března 2011 proběhla v Praze konference k procesu přiřazování úrovní kvalifikací v České republice k úrovním Evropského rámce kvalifikací. Na konferenci byla prezentována Národní přiřazovací zpráva ČR, která podává rámcový přehled o vzdělávacím a kvalifikačním systému v ČR, popisuje strukturu získávaných kvalifikací a uvádí potřebné podpůrné a průkazné materiály pro jejich přiřazení k EQF. Sepsání zprávy je jednou z podmínek přiřazovacího procesu.  

Národní přiřazovací zpráva České republiky Pracovní verze pro účely konference 11. 3. 2011 (1,62 MB)  Všechny existující kvalifikace jsou přiřazovány k jednotnému evropskému rámci kvalifikací a výsledkem tohoto procesu bude možnost jednoduššího porovnání kvalifikací, tedy úrovně znalostí, dovedností a způsobilostí lidí, v jakýchkoli dvou evropských zemích.


Evropský rámec kvalifikací je evropský nástroj, který umožní mezinárodní srovnání a přenos kvalifikací mezi zeměmi.  Začal vznikat v roce 2004 v reakci na žádosti členských států EU, sociálních partnerů a dalších subjektů o vytvoření společného nástroje, který by zajistil větší srozumitelnost kvalifikací mezi jednotlivými zeměmi.

O referenčním procesu v České republice informovali přítomné zástupci projektu NCP EQF z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Národního ústavu odborného vzdělávání i Univerzity Karlovy. Svůj názor na český přiřazovací proces přednesli oponenti zprávy, a to čeští i zahraniční experti. Vystupující na konferenci se shodli na tom, že přiřazovací proces je nesmírně náročný a složitý a že všichni, kdo se podíleli na jejím zpracování, odvedli velkou práci. Jeho výsledkem bude možnost mezinárodního porovnání kvalifikací, tedy úrovně získaných znalostí, dovedností a způsobilostí. Lidé tak budou mít snazší situaci při hledání zaměstnání a studia v zahraničí.

Česká republika byla v pořadí pátou zemí, která připravila národní přiřazovací zprávu. Podle ředitele odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT Jakuba Stárka tím vysíláme do Evropy jasnou zprávu, že náš systém vzdělávání, který vychází z hlubokých tradic české vzdělanosti, je možné efektivně navázat na systémy evropské.

pozvánka ke stažení pozvánka ke stažení (467,24 KB)


Program a prezentace přednesené na konferenci k procesu přiřazování úrovní kvalifikací v České republice k úrovním EQF
11. března 2011, 9.30 – 15.30 hodin
Hotel Pyramida

Konferenci moderuje ředitel NÚOV Miroslav Procházka

9.30 – 10.00    Registrace, káva, příležitost pro neformální rozhovory

10.00 – 10.15  Úvodní slovo
Jiří Nantl, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

10.15 – 10.45  Referenční proces
O významu EQF a referenčního procesu z evropské perspektivy a o dalším vývoji implementace EQF v Evropě
Jakub Stárek, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

prezentace prezentace (481,00 KB)

O referenčním procesu v České republice
Jitka Pohanková, Národní ústav odborného vzdělávání. O postupu přípravy referenční zprávy

prezentace prezentace (2,00 MB)

10.45 - 11.00 Seznámení s výsledky referenčního procesu 1. část

Jana Kašparová, NÚOV. Základní a střední vzdělávání

prezentace prezentace (595,50 KB)

11.00 – 11.30  Přestávka na kávu

11.30 – 13.45  Seznámení s výsledky referenčního procesu 2. část
Věra Šťastná, Univerzita Karlova. Terciární vzdělávání

prezentace prezentace (348,50 KB)
Pavel Hradecký, MŠMT, Národní soustava kvalifikací (NSK)

prezentace prezentace (567,50 KB)

Vystoupení zahraničních expertů/oponentů zprávy
Karin Luomi-Messerer

prezentace prezentace (166,00 KB)
Stephen Adam

prezentace prezentace (232,50 KB)
Simon Field

Vystoupení domácích expertů/oponentů zprávy
Leona Šteigrová
Miroslav Kostka

Další vývoj v ČR týkající se národního rámce kvalifikací a přiřazování úrovní kvalifikací k EQF
Miroslav Kadlec, NÚOV prezentace prezentace (427,00 KB)

13.45 – 15:00  Oběd

Nahoru