Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Národní přiřazovací zprávu ČR posoudí Evropská komise

V listopadu 2011 byla Evropské komisi předložena ke schválení Národní přiřazovací zpráva ČR, která popisuje výsledek i celý proces přiřazování kvalifikací k jednotnému Evropskému rámci kvalifikací (EQF) v České republice. Cílem zavedení tohoto jednotného rámce je, aby kvalifikace byly v evropských zemích mezinárodně porovnatelné, a usnadnily tak uchazečům hledání pracovních či studijních příležitostí v zahraničí. Od příštího roku bude totiž odkaz na příslušnou úroveň EQF (od 1 do 8) uveden na všech oficiálních dokumentech, osvědčeních či vysvědčeních, ze kterých půjde snadno poznat, co by uchazeč měl umět a jakou práci by měl být schopen vykonávat.  

„Přiřazovací zprávu jsme sepsali a zpracovali s cílem přehledně a srozumitelně popsat přiřazení úrovní českých kvalifikací k úrovním EQF,“ vysvětluje hlavní manažerka projektu NCP EQF Jitka Pohanková. „Zpráva obsahuje podrobný popis českého národního vzdělávacího a kvalifikačního systému i celého procesu naplňování deseti kritérií, které bylo nutné splnit během přiřazovacího procesu.“

Přiřazovací proces probíhá v České republice od roku 2009. Jeho výsledkem je možnost rozdělení všech kvalifikací do osmi úrovní EQF. Úroveň 1 odpovídá základům vzdělání, úroveň 2 dokončenému základnímu vzdělání, úroveň 3 střednímu vzdělání s výučním listem v délce tří let a úroveň 4 dokončenému střednímu vzdělání s maturitní zkouškou. Úrovně 5 až 8 odpovídají terciárnímu vzdělávání, nejvyšší úroveň zahrnuje doktoráty, 7. úroveň dokončené magisterské programy, šestá ukončené bakalářské studium nebo dokončené studium na vyšší odborné škole. Pátá úroveň odpovídá programům krátkého cyklu (kratším než 3 roky), které se v České republice teprve budou vytvářet.

Úrovně EQF jsou popsány znalostmi, dovednostmi a kompetencemi, tedy tím, co člověk zná, umí a jaké činnosti je schopen vykonávat. „EQF také významně podporuje celoživotní učení – není důležité jen to, co se naučíme ve škole, ale i všechno další v průběhu praxe i života,“ vysvětluje pracovnice Koordinačního centra EQF Milada Stalker. Do úrovní EQF jsou zahrnuty další kvalifikace, které člověk získá z různých kurzů, seminářů, pokud absolvuje standardizovanou zkoušku s celostátní platností.

Více informací o přiřazovacím procesu a jeho výsledcích najdete na www.eqf.cz.

Nahoru