Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Semináře o evropském rámci kvalifikací

Na jaře 2011 proběhly v konzultačních centrech v sedmi krajích semináře na téma Evropský rámec kvalifikací (EQF) v České republice. Na seminářích se účastníci – zástupci škol, dalších vzdělávacích institucí i zaměstnavatelů - seznámili se zavedením společného evropského rámce, jeho výhodami i přínosy nejen pro uchazeče o zaměstnání.  

Evropský rámec kvalifikací využijí uchazeči o práci i studium doma i v zahraničí. Jeho smyslem je, aby kvalifikace v Evropě byly srozumitelné. Dosažená úroveň kvalifikace v dané zemi může být prostřednictvím EQF přenesena do jakékoli jiné evropské země, kde zaměstnavatelé bez problému zjistí, co uchazeč umí, zná a jakou práci zvládne. Evropský rámec kvalifikací je totiž založen na výsledcích učení, tedy tom, co absolvent doopravdy umí a zná.  EQF také významně podporuje celoživotní ho učení – není důležité jen to, co se naučíme ve škole, ale i všechno další v průběhu praxe i života. Do úrovní EQF jsou přitom „započítány“ další kvalifikace, které člověk získá z různých kurzů, seminářů, pokud absolvuje standardizovanou zkoušku s celostátní platností.

Zavádění společného rámce kvalifikací účastníci seminářů jednoznačně vítají a považují za velký přínos. Ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) Mgr. Jiří Holý na semináři v Praze upozornil, že se zavedením společného evropského rámce kvalifikací vyřeší např. problém absolventů vyšších odborných škol, kteří při cestě za prací nebo dalším studiem do zahraničí nyní obtížně vysvětlují, na jaké úrovni je jejich kvalifikace. Stejně tak je podle ředitele VISK v současné době složité pro úřady či magistráty vyřizování žádostí o nostrifikaci osvědčení či vysvědčení ze zahraničí, u nichž často nevědí, do jaké úrovně mají požadované kvalifikace přiřadit. V tom jim pomůže společný rámec kvalifikací.

Od roku 2012 bude totiž odkaz na příslušnou úroveň EQF uveden na všech oficiálních dokumentech, osvědčeních či vysvědčeních. Oficiální dokumenty získané před rokem 2012 bude možné získat i zpětně prostřednictvím dokumentů Europassu. Odkaz na úroveň EQF budou v budoucnu obsahovat tři dokumenty Europassu - životopis, dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu.

Fotografie ze seminářů konaných v konzultačních centrech v Jihlavě, Praze a Nymburce.

ImageImageDSC_0329_1.JPG

Nahoru