Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

EQAVET v ČR

Zapojení České republiky do sítě ENQA-VET/EQAVET

Česká republika byla přítomna na samém počátku evropské spolupráce v oblasti zajišťování kvality odborného vzdělávání. Už v roce 2005 se zástupci NÚOV a ČŠI zúčastnili konference v Dublinu, kde byla ustanovena Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání (ENQA-VET). Do činnosti sítě se zapojily za Českou republiku Česká školní inspekce, Národní ústav odborného vzdělávání a Ústav pro informace ve vzdělávání.

Aktivní účast uvedených institucí pokračuje i nadále v rámci činnosti sítě EQAVET. NÚOV má své zastoupení v Řídícím výboru sítě EQAVET, ČŠI se podílí na činnosti pracovní skupiny č. 1, zaměřené na vytváření metodických nástrojů pro podporu národních přístupů k implementaci užití referenčního rámce a UIV je zastoupen v pracovní skupině č.2, zabývající se indikátory kvality. Součinnost aktivit EQAVET na národní úrovni by měla být zajištěna prostřednictvím Národního referenčního bodu pro zajišťování kvality odborného vzdělávání v České republice.

Nahoru