Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Aktuálně

15.2.2012 na půdě ústředí České školní inspekce proběhne setkání členů Národní sítě pro podporu zajišťování kvality OVP. Předběžný program jednání:

  1. Seznámení členů Národní sítě s výstupy dotazníkového šetření, uskutečněného v rámci přípravy zprávy sekretariátu EQAVET o stavu implementace evropského referenčního rámce EQAVET v jednotlivých členských zemích, která bude předložena Evropské Komisi v roce 2012
  2. Prezentace zástupců projektu IQ industry
  3. Prezentace zástupce Rady pro kvalitu, MPO
  4. Diskuse o současné situaci českého odborného školství

 

1. listopadu 2011 proběhlo jednání řídícího výboru EQAVET-CZ, na kterém byly shrnuty aktivity Národního referenčního bodu EQAVET-CZ, uskutečněné v roce 2011. Jedná se zejména o:

  • organizaci setkání členů Národní sítě pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy
  • přípravu případových studií/příkladů dobré praxe v rámci činnosti pracovní skupiny pro vytváření metodických nástrojů EQAVET1
  • realizaci dotazníkového šetření sekretariátu EQAVET
  • organizaci informačních seminářů v rámci projektu Oborové skupiny
  • účast na jednáních na evropské úrovni

Nahoru