Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

O evropské iniciativě EQAVET

V roce 2001 ustanovila Evropská komise jako příspěvek k zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy Technickou pracovní skupinu (TWG) „Quality Assurance in Vocational Education and Training. Výsledkem činnosti TWG v letech 2002-2003 bylo publikování Evropské příručky pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a Limitovaného souboru ukazatelů kvality. V roce 2004 skupina zveřejnila studii Společný rámec zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy.

V roce 2005 byla činnost Odborné pracovní skupiny ukončena a místo ní zahájila v listopadu 2005 svou působnost Evropská síť pro zajišťování kvality v OVP – ENQA-VET (European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training).

Od roku 2010 je činnost sítě koordinována přímo Komisí, a to pod změněným názvem EQAVET – European Quality Assurance in Vocational Education and Training.

V rámci procesu zajišťování kvality v odborném vzdělávání se členské země zaměřují zejména na výsledky učení, transparentnost, mobilitu, kvalitu a partnerství.

Cílem navržených a probíhajících aktivit je pak udržení a posílení vysoké úrovně spolupráce členských států a Komise a reflexe potřeb trhu práce na národních úrovních i celoevropské úrovni. V neposlední řadě je kladen důraz na kontinuitu všech přijatých opatření. Síť se skládá ze zástupců členských zemí, sociálních partnerů, zástupců relevantních spřízněných organizací (CEDEFOP, ETF) a v neposlední řadě zástupců komise.

Nahoru