Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zajišťování kvality odborného vzdělávání

„Kvalita vzdělávání se jednoznačně projevuje na výsledcích vzdělávacího procesu; klíčovými prvky ovlivňujícími kvalitu vzdělávání jsou profesionalita a práce učitelů, vedení školy, obsah vzdělávání, řízení školy, klima ve škole i ve třídě, vztahy s veřejností, ...“  

„Kvalita vzdělávání (vzdělávacích procesů, vzdělávacích institucí, vzdělávacího systému) je určitá žádoucí úroveň fungování a/nebo produkce těchto procesů nebo institucí, která může být předepsána určitými požadavky - např. rámcovými vzdělávacími programy, evaluačními standardy - a tudíž může být objektivně hodnocena a měřena“

Některé přístupy k zajišťování kvality odborného vzdělávání:

S tématem související odkazy a literatura.

 

Kontakt: Ing. Stanislav Michek (stanislav.michek@nuov_cz)

Nahoru