Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Systémy řízení kvality v odborném vzdělávání

Normy ISO řady 9000

Jedním z hotových a ověřenýchřešení pro zajišťování kvlaity v odborném vzdělávání je systém řízení kvality podle norem ISO řady 9000. Tento systém je ověřen praxí a podložen zkušenostmi s jeho předešlými verzemi. Díky tomu, že je v normalizované formě, je celosvětově uznáván a doprovází jej možnost oficiální certifikace. Normy ISO 9000 popisují systém řízení obecně. A jsou určeny pro jakýkoliv typ organizace. Nicméně jak se normy postupně aktualizují tak se ve světě dospělo ke zjištění, že bude vhodné, aby pro každou oblast lidské činnosti existovala „upravená“ norma. Pro oblast vzdělávání byla zformulována Metodika ISO/IWA 2:2003 – směrnice pro aplikaci ISO 9001:2000 ve vzdělávání. ISO 9001:2000 je norma, tzn. o statický model, na jehož základě se zjišťuje míra shody procesů a postupů vzdělávací organizace se stanovenými požadavky.

 

Model exceklence EFQM a model CAF

Dalším systémem řízení kvality je model excelence EFQM a od něho odvozený model pro veřejnou správu – model CAF. Tyto systémy jsou dynamickými modely, které se zaměřují na rozvoj organizace, vytvářejí pro organizaci prostor ke zlepšování a integrují do sebe různé prvky řízení, jako je přístup TQM (komplexní řízení kvality), cyklus PDCA a benchmarking. Tyto modely využívají nyní desítky tisíc organizací v celé Evropě i mimo ni. Jsou mezi nimi podniky, školy, zdravotnické organizace, policejní služby, veřejné prospěšné organizace i vládní úřady.

Nahoru