Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy v Evropě

V roce 2001 ustanovila Evropská komise, jako příspěvek k zajišťování kvality odborného vzdělávání, Odbornou pracovní skupinu (TWG) „Quality Assurance in Vocational Education and Training“.

 

Zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy se stalo předmětem zájmu EU prohlášením evropských ministrů odpovědných za vzdělávání v členských zemích unie, které bylo přijato na zasedání v Kodani ve dnech 29. a 30. listopadu 2002 a usnesením Rady Evropské Unie z prosince 2002 (tzv. Kodaňský proces - Viz Usnesení Rady Evropské Unie ze dne 19. prosince 2002 o podpoře zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě. Usnesení Rady Evropské Unie ze dne 19. prosince 2002 o podpoře zvýšené evropské spolupráce v odborném vzdělávání a přípravě. In: Zpravodaj - odborné vzdělávání v zahraničí, č. 3/2003, příloha II/2003, str. 4. NÚOV, Praha, 2003)


„Podpora spolupráce v zajišťování kvality se zvláštním zaměřením na výměnu modelů, metod a společných kritérii a principů kvality v odborném vzdělávání a přípravě“

Výsledkem činnosti TWG v letech 2002-2003 bylo publikování Evropské příručky pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (verze v anglickém jazyce) a Limitovaného souboru ukazatelů kvality (verze v anglickém jazyce). V roce 2004 skupina zveřejnila Společný rámec zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy Společný rámec zajišťování kvality odborného vzdělávání a přípravy (Common Quality Assurance Framework – CQAF).


V roce 2005 byla činnost Odborné pracovní skupiny ukončena a místo ní byla v listopadu 2005 ustanovena Evropská síť pro zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě (European Network on Quality Assurance in Vocational Education and Training – ENQA-VET). V této síti má i Česká republika své zastoupení (pracovník NÚOV a ČŠI) a je jí tak umožněna výměna zkušeností, nástrojů, metod, informací apod. o zajištění kvality OV spolu s kolegy a kolegyněmi z dalších 24 zemí Evropy.

V roce 2008 navrhla Evropská komise Evropský rámec pro zajištění kvality v oblasti odborného vzdělávání (EQARF) Evropský rámec pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání (EQARF), který zřejmě bude přijat Evropským parlamentem a Radou během Předsednictví ČR v Radě EU v první polovině roku 2009. EQARF zahrnuje systém zajišťování kvality v odborném vzdělávání vytvořený na základě obecných fází cyklu kvality, indikativních deskriptorů a indikátorů kvality. Dále obsahuje monitorovací procesy včetně kombinace interních a externích hodnotících mechanismů, definovaných členskými státy jako odpovídající pro identifikaci silných i slabých stránek národních systémů odborného vzdělávání a přípravy.

Informace o současných trendech v oblasti zajišťování kvality v evropských zemích a o dosavadních zkušenostech našich škol a uplatňovaných přístupech ve sféře sebehodnocení přináší studie z roku 2005 Vlastní hodnocení školy Vlastní hodnocení školy.


Nahoru