Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Veřejné zakázky

Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázek: CPS consulting, s.r.o. Sídlem: Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, Jednající: JUDr. Zdenek Pokorný, IČ: 27391566 Kontaktní osoba: Irena Forstová, tel.: +420 602 703 966  

1 2 3 4 5 6   Následující   ››

KURIKULUM S – VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ A KONZULTANTŮ

Předmětem veřejné zakázky je organizace a zajištění vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování.   

Pátek,  6. leden 2012
 

Stěhovací práce

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stěhovacích služeb pro Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.   

Pondělí, 21. listopad 2011
 

ZAJIŠTĚNÍ INFORMAČNÍ PODPORY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PRO PROJEKT UNIV 2 KRAJE  

Čtvrtek, 10. listopad 2011
 

Informační systém pro podporu ekonomických procesů organizace formou dodávky systému

Předmětem veřejné zakázky zprovoznění informačního systému pro integrovanou ICT podporu ekonomických procesů v oblasti hlavních kmenových činností zadavatele, včetně sledování vynakládání finančních prostředků na projekty, a také v oblasti vedlejší hospodářské činnosti zadavatele.  

Pátek,  4. listopad 2011
 

MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE TECHNICKÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Předmětem zakázky je příprava a zhotovení multimediálních ukázek směrovaných k podpoře technických oborů odborného vzdělávání. Ukázky budou určeny k integraci do informačního systému ISA+ [1] a vydání samostatně na CD-ROM.  

Čtvrtek,  3. listopad 2011
 

OZNÁMENÍ VYHLÁŠENÍ ZAKÁZKY - TONERY

Středa, 12. říjen 2011
 

DODÁVKA REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO PROJEKT CESTA KE KVALITĚ

Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka reklamních předmětů pro potřeby probíhajícího projektu OP VK. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek 12. 9. 2011 a končí dnem 30. 11. 2011. Uchazeči jsou vázáni obsahem své nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.  

Středa, 31. srpen 2011
 

Informační systém pro kvalifikace a autorizaci

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služby Informačního systému pro kvalifikace a autorizaci , zejména se jedná o zajištění všech procesů, které souvisejí s oblastí ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a podporu činnosti Autorizujících orgánů a Autorizovaných osob.  

Pondělí, 29. srpen 2011
 
1 2 3 4 5 6   Následující   ››

Ondroušková Kateřina
samostatný referent pro výběrová řízení
tel: 274022222, e-mail: katerina.ondrouskova@nuov_cz

Nahoru