Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE TECHNICKÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ

Předmětem zakázky je příprava a zhotovení multimediálních ukázek směrovaných k podpoře technických oborů odborného vzdělávání. Ukázky budou určeny k integraci do informačního systému ISA+ [1] a vydání samostatně na CD-ROM.  

Dodavatel připraví návrh scénářů s ohledem na potřeby hlavní cílové skupiny projektu – žáků posledních ročníků základních škol a v souladu s požadavky a podklady zadavatele, provede natočení a sestříhání video a audio sekvencí, předá zadavateli výsledný produkt ve formátu a kvalitě vhodné pro začlenění do informačního systému ISA+ a distribuci na CD nosičích.

Multimediální ukázky mají podpořit proces kariérového rozhodování u žáků 8. a 9. tříd, pomoci jim, aby se mohli lépe orientovat v nabídce technických oborů vzdělání a dobře se rozhodnout, jakou vzdělávací cestu a tedy následně i povolání, si zvolí.


Vyzva.doc Vyzva.doc (159,50 KB)

Nahoru