Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Informační systém pro podporu ekonomických procesů organizace formou dodávky systému

Předmětem veřejné zakázky zprovoznění informačního systému pro integrovanou ICT podporu ekonomických procesů v oblasti hlavních kmenových činností zadavatele, včetně sledování vynakládání finančních prostředků na projekty, a také v oblasti vedlejší hospodářské činnosti zadavatele.  

 Zadavatel požaduje, aby realizované řešení tvořilo vnitřně provázaný systém. Navržené řešení musí v oblasti sledování práce na projektech umožnit interním a externím uživatelům, včetně spolupracujících řešitelů projektů, vkládat do systému prvotní datové záznamy o jimi vykonané práci na projektech. Zadavatel požaduje, aby provozovaný systém disponoval funkčnostmi podle platné legislativy pro státní příspěvkovou organizaci, včetně naplnění požadavků reformy veřejných financí (CSUIS) v aktuálním období i do budoucna. Zadavatel dále očekává, že uchazeči budou deklarovat schopnost rozvíjet navržený systém také v oblasti elektronické výměny dat s okolním.


ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č 5

Příloha č 6


 Odpovědi I.

Vytíženost serverové infrastrukuty- k dotazu I.

 

Nahoru