Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Veřejné zakázky

Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázek: CPS consulting, s.r.o. Sídlem: Havanská 22/194, 170 00 Praha 7 – Bubeneč, Jednající: JUDr. Zdenek Pokorný, IČ: 27391566 Kontaktní osoba: Irena Forstová, tel.: +420 602 703 966  

‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Výzva k podání nabídek "Analyticko koncepční práce v oblasti Informační a poradenský Systém"

„KONCEPT - Analyticko koncepční práce v oblasti Informační a poradenský Systém“  

Pátek,  4. prosinec 2009
 

Výzva k podání nabídek na zajištění průběžného poskytování tiskařských služeb a dodávek

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění průběžného poskytování tiskařských služeb a dodávek pro potřeby probíhajících a připravovaných 6 projektů OP VK, kmenové činnosti NÚOV, oborové skupiny, projekty CEFIF a EURPASS ve všech krajích ČR včetně hlavního města Prahy a to na základě rámcové smlouvy uzavřené se třemi dodavateli.  

Pátek, 16. říjen 2009
 

Výzva k zakázce "zahajovací konference UNIV2 kraje"

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení a realizace zahajovací   konference pro účastníky projektu UNIV 2 KRAJE v Praze.  

Úterý,  6. říjen 2009
 

Výběrové řízení - Zajišťování participace zaměstnavatelů

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb zaměstnavatelskou organizací reprezentující široké spektrum profesních společenství, odpovídající v maximální možné míře spektru oborů vzdělání s výučním listem.  

Čtvrtek,  1. říjen 2009
 

Výběrové řízení - Dodávka kancelářského materiálu

Zakázka je zadána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

Středa, 30. září 2009
 

Veřejná zakázka - dodávka výpočetní techniky

Zakázka je zadána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

Středa, 30. září 2009
 

Veřejná zakázka - interní audit NÚOV

Veřejná zakázka malého rozsahu:   „Realizace interního auditu pro Národní ústav odborného vzdělávání“       Jedná se o zakázku, kterou upravuje směrnice MŠMT ( č. j.: 2371/2009-14) , a jejíž p ředpokládaná hodnota nepřekročí částku 200.000,- Kč bez daně z přidané hodnoty.  

Úterý, 29. září 2009
 

Výzva k podání nabídek

zajištění   zapojování zaměstnavatelů do tvorby a aktualizace nsk a provozu sr  

Úterý,  1. září 2009
 
‹‹   Předchozí   1 2 3 4 5 6 7   Následující   ››

Ondroušková Kateřina
samostatný referent pro výběrová řízení
tel: 274022222, e-mail: katerina.ondrouskova@nuov_cz

Nahoru