Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt UNIV 2 - Kraje nabírá obrátky

Celkem 325 škol z třinácti krajů se sejde na úvodní konferenci ČR - Na 325 škol ve všech krajích se zapojuje do nového projektu celoživotního vzdělávání UNIV 2 - Kraje, který byl oficiálně zahájen v srpnu. Ředitelé zapojených škol se poprvé sejdou 8. prosince 2009 na úvodní konferenci v Praze. České střední školy se tak stanou centry celoživotního vzdělávání a vedle své tradiční výuky budou provázaně nabízet různé formy vzdělávání dospělých.  

UNIV 2 – KRAJE (Proměna škol v centra celoživotního učení) je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Probíhá v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho finanční rámec představuje 300 milionů Kč, zapojeno je celkem 325 škol a doba realizace je 3,5 let.

Vzhledem k rychlému rozvoji technologií bude celoživotní vzdělávání do budoucna nezbytné. Kvalifikovaných zaměstnanců je už nyní v řadě oborů nedostatek, přitom účast české dospělé populace na dalším vzdělávání je podle statistik nedostatečná – je to pouze 5,7 % dospělých ve věku 25 - 64 let, zatímco ve "starých" zemích EU činila průměrná účast 11,3 %.

UNIV 2 – Kraje navazuje na projekt UNIV – Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby dospělým (2005 – 2008). Na rozdíl od něho je ale realizován ve všech krajích ČR kromě Prahy, takže oproti předcházejícímu období přibudou kraje Hradecký, Jihomoravský, Plzeňský, Středočeský a Vysočina. Zaměří se především na přípravu nových programů dalšího vzdělávání. Zároveň proběhnou vzdělávací semináře pro pedagogy, kteří tak budou mít příležitost naučit se tyto vzdělávací programy vytvářet a poté podle nich učit dospělé zájemce.

Projekt UNIV 2 - Kraje tak umožní využít materiální i personální kapacity středních škol ke vzdělávání dospělé populace. V době, kdy se snižuje počet žáků v počátečním vzdělávání, je to pro školy jistě vítaná aktivita. Přitom přispějí k rozšíření nabídky kvalitních kurzů celoživotního vzdělávání a zároveň k jejich snadnější dostupnosti pro zájemce z různých regionů. "Je to jedna z ideálních variant dalšího rozvoje škol, kterou právě projekt UNIV 2 nabízí," je přesvědčen Jakub Stárek, ředitel odboru dalšího vzdělávání MŠMT.

Podpora z krajů
Podle Jakuba Stárka má projekt UNIV 2 - Kraje silnou podporu ze strany samotných krajů. "Vzhledem k věcnému charakteru a významnému přínosu je nasnadě, že podpora UNIVu bude v krajích zachována, i když loňské komunální volby přinesly zásadní změny ve vedení krajů,“ je přesvědčen Jakub Stárek.

Ani hospodářská recese podle J. Stárka odstartování druhé fáze projektu UNIV neohrozila. "Projekt není výslovnou součástí jakéhokoli protikrizového balíčku opatření, nicméně z Národního protikrizového plánu vyplývá, že má být dopracována Národní soustava kvalifikací a uplatňován koncept celoživotního učení," konstatoval Stárek. V tomto smyslu je UNIV podle něho jeden z klíčových projektů.

Informace o projektu najdete na www.nuov.univ2k
 
Těšíme se na Vaše dotazy.

PhDr. Jana Bydžovská, hlavní manažerka projektu UNIV 2 - Kraje, NÚOV
Tel: 724652223, e-mail: jana.bydzovska@nuov_cz

PhDr. Helena Marinková, PhD., obsahový manažer projektu UNIV 2 - Kraje, NÚOV
Tel: 724652224, e-mail: helena.marinkova@nuov_cz

Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

 

Nahoru