Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

tisková zpráva tisková zpráva (151,05 KB)


Koncept, plným názvem Koncepce dalšího vzdělávání, je národní projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání. Je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

 

Projekt by měl podpořit všechny potenciální dospělé uchazeče o další vzdělávání po ukončení školy. V ČR se dosud dále vzdělává jen šest procent dospělých lidí v aktivním věku. To je velmi málo nejen ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi, ale hlavně je tato situace nepříznivá z hlediska možností pracovního uplatnění a vůbec budoucí konkureceschopnosti naší země. Hlavním cílem projektu je proto systematická podpora dalšího vzdělávání, která nahradí dosavadní dílčí, nekoordinovaná řešení a izolované aktivity.

Nahoru

Novinky

Výstupy realizační části

Materiály projektu Koncept k diskusi odborné veřejnosti. Materiál stáhnete kliknutím na konkrétní aktivitu (pokud je k dispozici)  

 

Koncept - nový projekt na pomoc dalšímu vzdělávání v ČR

Díky projektu Koncept by měli lidé získat lepší přístup k dalšímu vzdělávání, měli by mít k dispozici širokou nabídku kvalitních kurzů odpovídajících potřebám trhu práce, dostatek hodnověrných informací a také poradenské služby.  

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2007 je zpracováván na základě § 9 - 11 a § 185 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).    

 

další novinky