Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žákovské projekty – cesta ke kompetencím

Publikace Žákovské projekty – cesta ke kompetencím je další metodickou příručkou určenou učitelům odborných škol vydanou v rámci projektu Kurikulum S – Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání. Příručka je určena především těm, kteří s projektovým vyučováním dosud nemají zkušenosti, neboť jim umožňuje získat základní vhled do teorie i praxe projektového vyučování a usnadní jim přípravu této výuky. Publikace obsahuje 32 příkladů vyzkoušených žákovských projektů různého typu: individuální i skupinové, předmětové – vztahující se k odborným nebo všeobecně vzdělávacím předmětům, nepředmětové, týkající se např. aplikace průřezových témat, výchovných a jiných školních aktivit.  

ImageProjektové vyučování je výukovou metodou, která pomáhá učiteli vyučování zpestřit, zaujmout žáky a zprostředkovat jim radost z viditelných výsledků. Jde o výuku zorganizovanou tak, aby se žáci sami aktivně zapojovali do plánování učebních i pracovních činností a mohli vnášet své vlastní nápady, učili se při jejich realizaci zastávat různé pracovní role, veřejně prezentovat výsledky své práce apod., výrazně podpoří efektivitu frontálního vyučování, které je v českém školství tradiční organizační formou výuky. Tato výuka může výrazně přispívat i k osvojování klíčových kompetencí žáků, na které se vzdělávání zaměřuje. Zároveň je třeba si uvědomit, že zavádění a využívání projektového vyučování ve škole klade zvýšené nároky na organizační i psychologické aspekty učitelské práce.

Nejde přitom o žádnou novinku poslední doby. Kořeny projektového vyučování můžeme najít již v pedagogické teorii a praxi 18. a 19. století. Dnes již v mnohých odborných školách v naší republice učitelé projektové vyučování běžně realizují. Výsledky jejich práce, které by mohli částečně či plně využívat i ostatní učitelé, zůstanou ovšem velmi často skryty pouze na úrovni autorské školy. Proto jsme při přípravě příručky oslovili školy se žádostí, aby nám poskytly dokumentaci k projektové výuce a k žákovským projektům, které se svými žáky uskutečňují, případně hodlají uskutečnit. Velmi oceňujeme, že řada učitelů si našla čas na to, aby kromě své hlavní práce věnovala pozornost i této nabídce.

Každý žákovský projekt se realizuje v několika fázích:

  • příprava projektu
  • vlastní realizace projektu
  • prezentace projektu
  • hodnocení projektu

 

Přehled žákovských projektů

Číslo ŽP

Název žákovského projektu


VŠEOBECNÉ

(* takto označené projekty lze využít i jako odborné)


jednodušší

1

Zvu vás k nám

2

Rozhlédni se kolem své nové školy!

3

Turistika a rozvoj obce

4

K maturitě bez obav

5

Virtuální návštěvník v mém městě/zemi

6

Víme, co jíme? *

7

Asistent ve firmě *


složitější

8

Putovní dokumentační výstava Mnichov, okupace, osvobození

9

Zrození knihy

10

Bravo, Mädchen, National geographic … školní časopis

11

Berlín entdecken

12

Goethe – Erlkönig

13

Tajemství oblohy *

14

Ekopark pro zábavu a vzdělání v naší obci *

15

Inovace webového portálu školského zařízení *


ODBORNÉ


jednodušší

16

Proměna

17

Péče o ruce

18

Návrhy a tvorba výrobků tradičních řemesel

19

Podpůrné programy pro výuku elektrotechnických předmětů na střední průmyslové škole


složitější

20

Výmalba vnitřních prostor FOD – Klokánek

21

Realizace souboru výtvarných prací inspirovaných návštěvou věznice

22

Elektronika chrání majetek

23

Světelná křižovatka

24

Spojité řízení teploty

25

Módní přehlídka

26

Vedeme si firmu

27

Stravování a zvyklosti britských ostrovů

28

CAD systémy používané ve strojírenství a stavebnictví

29

Tvorba didaktických pomůcek – Řezné nástroje

30

Návrh a výroba šroubového zvedáku

31

Způsobují auta změny klimatu?

32

Zoubky jako perličky

Součástí příručky je také CD-ROM, na kterém jsou veškeré žákovské projekty včetně příloh a dokumentace. Můžete si je tedy zkopírovat a využívat přímo při vyučování.

ke stažení v pdf publikace ke stažení v pdf (7,41 MB)

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky