Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

V konzultačních centrech proběhly semináře o evropském rámci kvalifikací

Na jaře 2011 proběhly v konzultačních centrech v sedmi krajích semináře na téma Evropský rámec kvalifikací (EQF) v České republice. Na seminářích se účastníci – zástupci škol, dalších vzdělávacích institucí i zaměstnavatelů - seznámili se zavedením společného evropského rámce, jeho výhodami i přínosy nejen pro uchazeče o zaměstnání.  

ImageImageEvropský rámec kvalifikací využijí uchazeči o práci i studium doma i v zahraničí. Jeho smyslem je, aby kvalifikace v Evropě byly srozumitelné. Dosažená úroveň kvalifikace v dané zemi může být prostřednictvím EQF přenesena do jakékoli jiné evropské země, kde zaměstnavatelé bez problému zjistí, co uchazeč umí, zná a jakou práci zvládne. Evropský rámec kvalifikací je totiž založen na výsledcích učení, tedy tom, co absolvent doopravdy umí a zná.  EQF také významně podporuje celoživotní ho učení – není důležité jen to, co se naučíme ve škole, ale i všechno další v průběhu praxe i života. Do úrovní EQF jsou přitom „započítány“ další kvalifikace, které člověk získá z různých kurzů, seminářů, pokud absolvuje standardizovanou zkoušku s celostátní platností.

Zavádění společného rámce kvalifikací účastníci seminářů jednoznačně vítají a považují za velký přínos. Ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje (VISK) Mgr. Jiří Holý na semináři v Praze upozornil, že se zavedením společného evropského rámce kvalifikací vyřeší např. problém absolventů vyšších odborných škol, kteří při cestě za prací nebo dalším studiem do zahraničí nyní obtížně vysvětlují, na jaké úrovni je jejich kvalifikace. Stejně tak je podle ředitele VISK v současné době složité pro úřady či magistráty vyřizování žádostí o nostrifikaci osvědčení či vysvědčení ze zahraničí, u nichž často nevědí, do jaké úrovně mají požadované kvalifikace přiřadit. V tom jim pomůže společný rámec kvalifikací.

ImageOd roku 2012 bude totiž odkaz na příslušnou úroveň EQF uveden na všech oficiálních dokumentech, osvědčeních či vysvědčeních. Oficiální dokumenty získané před rokem 2012 bude možné získat i zpětně prostřednictvím dokumentů Europassu. Odkaz na úroveň EQF budou v budoucnu obsahovat tři dokumenty Europassu - životopis, dodatek k osvědčení a dodatek k diplomu.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky