Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy LINET spol. s r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: LINET spol. s r. o.
Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný
Obor: Výroba zdravotnické techniky
Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Jindřiška Tomsová, HR specialistka
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová
Představení společnosti
LINET spol. s r. o. je českou společností, která vyrábí zdravotnickou techniku, především nemocniční
a pečovatelská lůžka. Vznikla v roce 1990 v Želevčicích u Slaného ve Středočeském kraji. Firma LINET
v současnosti ve svém oboru patří ke světové špičce, zároveň je světovým lídrem inovativních řešení
pro zdravotnickou a ošetřovatelskou péči. Své produkty dodává do 93 zemí.
V roce 2006 se společnost LINET stala Firmou roku v ČR. V roce 2011 získal zakladatel společnosti
Zbyněk Frolík státní vyznamenání prezidenta republiky za celoživotní přínos českému hospodářství.
Momentálně společnost zaměstnává cca 550 lidí.
Popis konkrétní spolupráce
Firma LINET spolupracuje hned s několika středními školami, přičemž u některých z nich se jedná o již
tradiční a dlouhodobé partnerství (zejména pak v kladenském regionu). Důležitým prvkem rozvoje
spolupráce i s dalšími školami se nedávno stal projekt spolufinancovaný z evropských fondů pod
názvem „S program – podpora odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následné
začlenění do pracovního procesu,“ realizovaný v letech 2009–2011. Díky projektu bylo vybudováno
tréninkové a vzdělávací středisko a ke spolupráci se tak mohly postupně přidat i školy, které s firmou
LINET dříve nespolupracovaly.
Do projektu jsou zapojeny zejména školy ze Středočeského kraje – Integrovaná střední škola Slaný,
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská, Střední škola služeb a řemesel Stochov,
Integrovaná střední škola technická Mělník, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Kralupy
nad Vltavou. Konkrétní spolupráce spočívá ve vykonávání odborné praxe v průběhu celého (dvou-,
tří- či čtyřletého) studia. Studenti během odborného výcviku pod kvalifikovaným dohledem získávají
zkušenosti s novými technologiemi a postupně procházejí všemi výrobními pracovišti, zkušebnami,
ale i sekcemi zabývajícími se vývojem a výzkumem. Vzhledem k zaměření firmy se praxe orientují zejména
na obory typu zámečník, logistik, operátor, praxi je ale možné vykonávat i na oddělení údržby
nebo prototypové dílny. „Máme k dispozici moderní technologie a tréninkové centrum, takže studenti mají
možnost získat praxi v tom, s čím se ve škole nesetkají,“ říká Jindřiška Tomsová a dodává, že studenti si
mohou vybrat, zda chtějí praxi ve firmě absolvovat vcelku, nebo jen její část.
Další nespornou výhodou realizace projektu, který je spolufinancovaný z evropských fondů, je
i možnost nadstandardně financovat probíhající praxe. „Nicméně spolupráce nefunguje jen tak, že student
řekne, tady chci praxi a jinak to nejde. Spolupracujeme se školami i na tom, aby měli dobré výsledky,
zodpovědnost pravidelně docházet na praxi a plnili zadané úkoly,“ doplňuje J. Tomsová. Hodnocení
toho, jak studenti vykonávali praxi a plnili zadané úkoly, poté vstupuje do jejich klasifikace ve škole.
O špatném přístupu studentů je škola zpětně informována.
Kromě praxe jsou středním a základním školám nabízeny také exkurze ve firmě. „Prakticky celé září
a říjen jsou většinou zasvěceny této aktivitě a jejím cílem je žákům a studentům ukázat, jaké profese vůbec
existují a co obnáší. Mohou si tak lépe zvolit své budoucí povolání a rozhodnout se, zda by praxe ve firmě
LINET pro ně byla to pravé,“ říká J. Tomsová. Jako příklad uvádí, že studenti se mohou seznámit s neobvyklými
technologiemi a postupy, jako např. vyfukováním plastů, které jinde v regionu nejsou. „Škola
samozřejmě takové technologie nemá, a tudíž tomu nemůže žáky naučit. Tady v LINETu jsme schopni
naučit vše, co v souvislosti s touto prací lze,“ dodává Tomsová.
Další možností, která je využívaná spíše v případě spolupráce s vysokými školami a u středních
škol dosud nebyla realizovaná, je odborná výuka zaměstnance firmy LINET na škole. Této možnosti
je nejvíce využíváno na partnerských univerzitách, např. ČVUT v Praze nebo ZČU v Plzni.
Podle Tomsové jsou zástupci škol obecně velice rádi, že pro ně firma poskytuje možnost praxe
a exkurzí, protože jen tak studenti a žáci mohou zjistit, co si předtím nedovedli ani představit, např.
co to obnáší vyrobit elektricky polohovatelné lůžko atd. Firma se tímto přístupem prezentuje a propaguje,
navíc v regionu buduje vzdělanost a rozšiřuje všeobecný rozhled dětí a dospívajících. Velké
pozitivum partnerství spočívá také v tom, že většina aktivit v rámci „S programu“ je finančně zajištěna
společností LINET – od zajímavého programu přes dopravu až po drobné dárky, které jsou pro návštěvníky
připraveny.
Navíc firma má i svoji firemní školku, která je sice primárně určená zaměstnancům, ale kapacita je
poměrně velká a volná místa nabízí i ostatním. Ve školce existuje akreditovaný učební program „Začít spolu“,
který učí dítě samostatnosti. Zaveden byl také program „Malí vynálezci z Linetky“, kde se děti účastní
exkurzí po továrně vybaveny ochrannými pomůckami. „Je třeba dětem ukázat, že i technickými obory si lze
vydělat a že je to práce velice přínosná,“ komentuje spolupráci na nižších úrovních J. Tomsová.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: LINET spol. s r. o.

Sídlo: Želevčice 5, 274 01 Slaný

Obor: Výroba zdravotnické techniky

Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Jindřiška Tomsová, HR specialistka

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová

 

 

Představení společnosti

 

LINET spol. s r. o. je českou společností, která vyrábí zdravotnickou techniku, především nemocniční a pečovatelská lůžka. Vznikla v roce 1990 v Želevčicích u Slaného ve Středočeském kraji. Firma LINET v současnosti ve svém oboru patří ke světové špičce, zároveň je světovým lídrem inovativních řešení pro zdravotnickou a ošetřovatelskou péči. Své produkty dodává do 93 zemí.

V roce 2006 se společnost LINET stala Firmou roku v ČR. V roce 2011 získal zakladatel společnosti. Zbyněk Frolík státní vyznamenání prezidenta republiky za celoživotní přínos českému hospodářství. Momentálně společnost zaměstnává cca 550 lidí.

 

 

Popis konkrétní spolupráce

 

Firma LINET spolupracuje hned s několika středními školami, přičemž u některých z nich se jedná o již tradiční a dlouhodobé partnerství (zejména pak v kladenském regionu). Důležitým prvkem rozvoje spolupráce i s dalšími školami se nedávno stal projekt spolufinancovaný z evropských fondů pod názvem „S program – podpora odborné přípravy žáků technických oborů SŠ a SOU a jejich následné začlenění do pracovního procesu,“ realizovaný v letech 2009–2011. Díky projektu bylo vybudováno tréninkové a vzdělávací středisko a ke spolupráci se tak mohly postupně přidat i školy, které s firmou LINET dříve nespolupracovaly.

Do projektu jsou zapojeny zejména školy ze Středočeského kraje – Integrovaná střední škola Slaný, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kladno, Dubská, Střední škola služeb a řemesel Stochov, Integrovaná střední škola technická Mělník, Střední odborná škola a střední odborné učiliště Kralupy nad Vltavou. Konkrétní spolupráce spočívá ve vykonávání odborné praxe v průběhu celého (dvou-, tří- či čtyřletého) studia. Studenti během odborného výcviku pod kvalifikovaným dohledem získávají zkušenosti s novými technologiemi a postupně procházejí všemi výrobními pracovišti, zkušebnami, ale i sekcemi zabývajícími se vývojem a výzkumem. Vzhledem k zaměření firmy se praxe orientují zejména na obory typu zámečník, logistik, operátor, praxi je ale možné vykonávat i na oddělení údržby nebo prototypové dílny. „Máme k dispozici moderní technologie a tréninkové centrum, takže studenti mají možnost získat praxi v tom, s čím se ve škole nesetkají,“ říká Jindřiška Tomsová a dodává, že studenti si mohou vybrat, zda chtějí praxi ve firmě absolvovat vcelku, nebo jen její část.

Další nespornou výhodou realizace projektu, který je spolufinancovaný z evropských fondů, je i možnost nadstandardně financovat probíhající praxe. „Nicméně spolupráce nefunguje jen tak, že student řekne, tady chci praxi a jinak to nejde. Spolupracujeme se školami i na tom, aby měli dobré výsledky, zodpovědnost pravidelně docházet na praxi a plnili zadané úkoly,“ doplňuje J. Tomsová. Hodnocení toho, jak studenti vykonávali praxi a plnili zadané úkoly, poté vstupuje do jejich klasifikace ve škole. O špatném přístupu studentů je škola zpětně informována.

Kromě praxe jsou středním a základním školám nabízeny také exkurze ve firmě. „Prakticky celé září a říjen jsou většinou zasvěceny této aktivitě a jejím cílem je žákům a studentům ukázat, jaké profese vůbec existují a co obnáší. Mohou si tak lépe zvolit své budoucí povolání a rozhodnout se, zda by praxe ve firmě LINET pro ně byla to pravé,“ říká J. Tomsová. Jako příklad uvádí, že studenti se mohou seznámit s neobvyklými technologiemi a postupy, jako např. vyfukováním plastů, které jinde v regionu nejsou. „Škola samozřejmě takové technologie nemá, a tudíž tomu nemůže žáky naučit. Tady v LINETu jsme schopni naučit vše, co v souvislosti s touto prací lze,“ dodává Tomsová.

Další možností, která je využívaná spíše v případě spolupráce s vysokými školami a u středních škol dosud nebyla realizovaná, je odborná výuka zaměstnance firmy LINET na škole. Této možnosti je nejvíce využíváno na partnerských univerzitách, např. ČVUT v Praze nebo ZČU v Plzni.

Podle Tomsové jsou zástupci škol obecně velice rádi, že pro ně firma poskytuje možnost praxe a exkurzí, protože jen tak studenti a žáci mohou zjistit, co si předtím nedovedli ani představit, např. co to obnáší vyrobit elektricky polohovatelné lůžko atd. Firma se tímto přístupem prezentuje a propaguje, navíc v regionu buduje vzdělanost a rozšiřuje všeobecný rozhled dětí a dospívajících. Velké pozitivum partnerství spočívá také v tom, že většina aktivit v rámci „S programu“ je finančně zajištěna společností LINET – od zajímavého programu přes dopravu až po drobné dárky, které jsou pro návštěvníky připraveny.

Navíc firma má i svoji firemní školku, která je sice primárně určená zaměstnancům, ale kapacita je poměrně velká a volná místa nabízí i ostatním. Ve školce existuje akreditovaný učební program „Začít spolu“, který učí dítě samostatnosti. Zaveden byl také program „Malí vynálezci z Linetky“, kde se děti účastní exkurzí po továrně vybaveny ochrannými pomůckami. „Je třeba dětem ukázat, že i technickými obory si lze vydělat a že je to práce velice přínosná,“ komentuje spolupráci na nižších úrovních J. Tomsová.

 

 

Efekty partnerství


Podle Jindřišky Tomsové je znát, že si školy cení možnosti nabízené spolupráce a příležitostí realizace praxí a exkurzí a dalších aktivit. „Vše je to samozřejmě o financích, školy mají málo peněz, a proto vítají takovou spolupráci. Vyhovuje to však oběma stranám,“ dodává J. Tomsová.

Hlavním cílem spolupráce firmy LINET se středními, ale i základními a mateřskými školami je zvýšení zájmu o technické obory mezi mladými lidmi. „Samozřejmě naše aktivity přispívají k přísunu kvalifikovanější pracovní síly, protože si tyto síly sami vychováváme. Přestože momentální ekonomická situace není nejrůžovější, naše firma považuje za svou společenskou odpovědnost nadále investovat své finanční prostředky a čas svých zaměstnanců do školství a tím pomáhat situaci v regionu,“ uzavírá rozhovor J. Tomsová

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky