Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy Kermi s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Kermi s. r. o.
Sídlo: Dukelská 1427, Stříbro
Obor: Sanita, instalatérství
Účastníci řízeného rozhovoru:
Marie Kerčíková, vedoucí HR; Milan Šrámek, vedoucí managementu jakosti
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
Firma KERMI s. r. o. je výrobní závod v divizi topné a sanitární techniky AFG Arbonia-Forster-Holding
AG, který sídlí ve městě Stříbro v západních Čechách.
Tato společnost zaměstnává aktuálně okolo 770 pracovníků a produkuje ročně více než půl milionu
radiátorů a sprchových koutů. Je největším zaměstnavatelem pro Stříbro a jedním z největších
zaměstnavatelů tachovského regionu.
Popis konkrétní spolupráce
Spolupráce se vzdělávacími organizacemi vychází z firemní strategie a vize. Firma KERMI si je vědoma,
že jedině aktivní spoluprací se školami může dosáhnout toho, aby získala ty nejlepší pracovníky.
Demografický vývoj v regionu i problémy krize jsou sledovány vedením firmy. Očekává se rapidní
úbytek počtu studentů a učňů technických oborů během příštích deseti let, což z dlouhodobého hlediska
znamená úbytek kvalifikované pracovní síly v oboru. To je jeden z důvodů, proč se firma KERMI
snaží být perspektivním partnerem odborných škol v regionu.
Historie spolupráce s odbornými školami je dlouhá, datuje se od vzniku firmy v roce 1996. Postupně
se vyvíjela a v současnosti se dělí podle úrovní škol, což znamená, že spolupráce začíná již u základních
škol, hlavní pozornost je upřena na partnerství se školami středními. Spolupráce byla rovněž
navázána se Západočeskou univerzitou a Vyšší odbornou elektrotechnickou školou v Plzni.
Na úrovni základních škol vyvíjí firma KERMI aktivity, jako jsou dny otevřených dveří nebo návštěvy
ve školách, a rovněž se účastní veletrhů ve vzdělávání, například každoročně v Tachově, kde představují
firmu základním školám v regionu. Na základě navázané spolupráce firmu každý rok pravidelně
navštěvují žáci osmého a devátého ročníku základních škol. Při této návštěvě jim jsou představeny
26 27
výrobky a prezentována výroba. Na některých školách jsou pořádány besedy s rodiči žáků posledních
dvou ročníků základních škol. KERMI se snaží prezentovat technické obory jako atraktivní a perspektivní
pro volbu životního povolání. Účelem takových setkání je získat informace o zájmu žáků o obor,
zjistit jejich případné obavy a podobně.
Dalším stupněm jsou střední odborné školy a učiliště. Spolupráce funguje s Odborným učilištěm
v Boru a s Odborným učilištěm ve Světcích v Tachově a dále s Gymnáziem a obchodní akademií
ve Stříbře. Učňům je umožněno absolvovat praxi ve výrobě, během které mohou získat přesnou
představu o náplni práce. Po ukončení praxe následuje hodnocení studentů a komunikace s učiteli,
která pomáhá nastavit praxi podle potřeb školy a možností zaměstnavatele.
Na úrovni vyšších odborných škol trvá praxe tři měsíce v roce a na závěr student vypracovává
ročníkovou práci, která je přínosem i pro firmu. Příkladem může být studentská práce na téma měření
spokojenosti zaměstnanců, jejíž výsledky společnost využívá v řízení zaměstnanců.
Spolupráce s učilišti a odbornými školami je smluvně ošetřena a impulz k ní většinou pochází od
škol samotných, které se zaměstnavateli ozývají ohledně možné praxe učňů nebo studentů s tím,
kolik jich potřebují ten který rok umístit. Zaměstnavatel očekává ze strany škol vzájemnou informovanost
a čas na komunikaci.
Praxe učňů probíhá během školního roku. Učňové jsou ve firmě na placené praxi, dostávají
mzdu za produktivní hodiny vyplácenou buď přímo
firmou, nebo prostřednictvím školy. Učňové se podílejí
na všech fázích výroby otopných těles nebo
sprchových koutů.
Nejprve se učňové dostaví do firmy na exkurzi
i se svými učiteli a je jim ukázán celý provoz.
Pokud mají zájem o vykonání praxe zde, příště
přichází na vhodné místo dle své odbornosti. Připravenost
učňů k práci se liší, jsou znát rozdíly
mezi jednotlivými učilišti. Někteří jsou schopni
pracovat okamžitě, některé to musí firma v podstatě
učit. Smlouva s učni je koncipována tak, že
mzda je vyplácena za hodiny, které si dotyčný
odpracuje a z kterých firma něco má. Pokud tedy
učni odvedou hodně produktivních hodin, dostávají
i větší odměnu.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Kermi s. r. o.

Sídlo: Dukelská 1427, Stříbro

Obor: Sanita, instalatérství

Účastníci řízeného rozhovoru:

Marie Kerčíková, vedoucí HR; Milan Šrámek, vedoucí managementu jakosti

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková

 

 

Představení společnosti


Firma KERMI s. r. o. je výrobní závod v divizi topné a sanitární techniky AFG Arbonia-Forster-Holding AG, který sídlí ve městě Stříbro v západních Čechách.

Tato společnost zaměstnává aktuálně okolo 770 pracovníků a produkuje ročně více než půl milionu radiátorů a sprchových koutů. Je největším zaměstnavatelem pro Stříbro a jedním z největších zaměstnavatelů tachovského regionu.

 

 

Popis konkrétní spolupráce

 

Spolupráce se vzdělávacími organizacemi vychází z firemní strategie a vize. Firma KERMI si je vědoma, že jedině aktivní spoluprací se školami může dosáhnout toho, aby získala ty nejlepší pracovníky. Demografický vývoj v regionu i problémy krize jsou sledovány vedením firmy. Očekává se rapidní úbytek počtu studentů a učňů technických oborů během příštích deseti let, což z dlouhodobého hlediska znamená úbytek kvalifikované pracovní síly v oboru. To je jeden z důvodů, proč se firma KERMI snaží být perspektivním partnerem odborných škol v regionu.

Historie spolupráce s odbornými školami je dlouhá, datuje se od vzniku firmy v roce 1996. Postupně se vyvíjela a v současnosti se dělí podle úrovní škol, což znamená, že spolupráce začíná již u základních škol, hlavní pozornost je upřena na partnerství se školami středními. Spolupráce byla rovněž navázána se Západočeskou univerzitou a Vyšší odbornou elektrotechnickou školou v Plzni.

Na úrovni základních škol vyvíjí firma KERMI aktivity, jako jsou dny otevřených dveří nebo návštěvy ve školách, a rovněž se účastní veletrhů ve vzdělávání, například každoročně v Tachově, kde představují firmu základním školám v regionu. Na základě navázané spolupráce firmu každý rok pravidelně navštěvují žáci osmého a devátého ročníku základních škol. Při této návštěvě jim jsou představeny výrobky a prezentována výroba. Na některých školách jsou pořádány besedy s rodiči žáků posledních dvou ročníků základních škol. KERMI se snaží prezentovat technické obory jako atraktivní a perspektivní pro volbu životního povolání. Účelem takových setkání je získat informace o zájmu žáků o obor, zjistit jejich případné obavy a podobně.

Dalším stupněm jsou střední odborné školy a učiliště. Spolupráce funguje s Odborným učilištěm v Boru a s Odborným učilištěm ve Světcích v Tachově a dále s Gymnáziem a obchodní akademií ve Stříbře. Učňům je umožněno absolvovat praxi ve výrobě, během které mohou získat přesnou představu o náplni práce. Po ukončení praxe následuje hodnocení studentů a komunikace s učiteli, která pomáhá nastavit praxi podle potřeb školy a možností zaměstnavatele.

Na úrovni vyšších odborných škol trvá praxe tři měsíce v roce a na závěr student vypracovává ročníkovou práci, která je přínosem i pro firmu. Příkladem může být studentská práce na téma měření spokojenosti zaměstnanců, jejíž výsledky společnost využívá v řízení zaměstnanců.

Spolupráce s učilišti a odbornými školami je smluvně ošetřena a impulz k ní většinou pochází od škol samotných, které se zaměstnavateli ozývají ohledně možné praxe učňů nebo studentů s tím, kolik jich potřebují ten který rok umístit. Zaměstnavatel očekává ze strany škol vzájemnou informovanost a čas na komunikaci.

Praxe učňů probíhá během školního roku. Učňové jsou ve firmě na placené praxi, dostávají mzdu za produktivní hodiny vyplácenou buď přímo firmou, nebo prostřednictvím školy. Učňové se podílejí na všech fázích výroby otopných těles nebo sprchových koutů.

Nejprve se učňové dostaví do firmy na exkurzi i se svými učiteli a je jim ukázán celý provoz. Pokud mají zájem o vykonání praxe zde, příště přichází na vhodné místo dle své odbornosti. Připravenost učňů k práci se liší, jsou znát rozdíly mezi jednotlivými učilišti. Někteří jsou schopni pracovat okamžitě, některé to musí firma v podstatě učit. Smlouva s učni je koncipována tak, že mzda je vyplácena za hodiny, které si dotyčný odpracuje a z kterých firma něco má. Pokud tedy učni odvedou hodně produktivních hodin, dostávají i větší odměnu.

Praxe studentů středních odborných škol probíhá před letními prázdninami, tedy v měsíci, kdy na školách probíhají maturitní zkoušky. Tito studenti jsou umístěni například do kanceláří, kde si vyzkoušejí práci s počítačem a další úkoly, díky čemuž získávají reálný názor na praxi.

 

 

Efekty partnerství


Mezi efekty partnerství se školami řadí zástupci firmy mnoho skutečností. Nejdůležitějšími jsou povědomí o firmě a jejím produktu, které učňové získají po absolvování praxe. Firma tak získává dobré jméno a bývalí učňové se velmi často později vracejí a stávají se regulérními zaměstnanci. Přicházejí se slovy: „Byl jsem tady na praxi a v KERMI se mi líbilo“. Pro firmu to slouží jako užitečná zpětná vazba.

Zároveň o tom daném člověku již zaměstnavatel ví, jak šikovný byl ve výrobě, nakolik se snažil a jak se během praxe osvědčil. Na základě informací získaných z učněm / studentem vykonané praxe se firma rozhoduje uchazeče přijmout, nebo odmítnout. Pracovní praxe tedy šetří firmě čas i peníze, které by jinak musela vynaložit na to, aby zjistila, zda se pracovník osvědčí v provozu či nikoli, jelikož tuto zkušenost již získala díky poskytnutí praxe během střední školy. Čas vynaložený na zaškolení nových zaměstnanců je pak přirozeně kratší.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky