Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy Bosch a. s. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe;  téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Bosch a. s.
Sídlo: Pod Višňovkou 1661 / 35, 140 00 Praha 4-Krč
Obor: Automobilová a průmyslová technika
Účastník řízeného rozhovoru:
Werner Kirsch, vedoucí servisních služeb firmy Bosch – Divize Automotive aftermarket
Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová
Představení společnosti
První oficiální pobočka firmy Bosch v České republice byla založena v roce 1920 v Praze a po nucené
44 leté přestávce opětovně v roce 1989. Od prosince 1991 je pobočka v ČR znovu činná. Firma Bosch si
za dobu přítomnosti na českém trhu vybudovala významnou pozici výrobce a investora. S jejími výrobky
se můžete setkat od automobilové techniky přes elektrické nářadí a domácí spotřebiče až po tepelnou
a průmyslovou techniku nejen v českých domácnostech, ale i automobilech, servisech a průmyslových
podnicích. Společnost Bosch Group (firma Bosch a její dceřiné společnosti)v České republice zaměstnává
přes 8000 pracovníků a její celkový obrat dosáhl v roce 2010 téměř 1200 milionů euro.
Popis konkrétní spolupráce
Společnost Bosch zahájila spolupráci se středními školami v polovině devadesátých let minulého
století. Tehdy se jednalo pouze o tři až pět středních škol, které měly zájem o zkvalitnění své výuky.
Vzájemná spolupráce se postupně rozvíjela, až školy požádaly firmu Bosch o její další rozšíření. Zájem
byl zejména o školení z oblastí různých systémů, které v ČR v té době teprve začínaly, a také z oblasti
přicházejících novinek. Prohlubující se vzájemná spolupráce dala v roce 2006 vzniknout „Evropskému
projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků I“ a v roce 2009 navazujícímu
„Evropskému projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“. Partnerství bylo
v rámci obou projektů rozšířeno na čtrnáct škol, které byly vybrány svými zřizovateli (tj. jednotlivými
kraji) na doporučení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky. Firma Bosch
navíc do realizace projektů zahrnula i další významné partnery – společnost Škoda auto a. s. a následně
i společnost Scania Czech s. r. o. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými partnery, ale i zřizovateli
partnerských škol i školami samotnými je samozřejmě smluvně ošetřena.
Jak již bylo zmíněno, partnerství mezi firmou Bosch a středními školami je již delší dobu uskutečňováno
zejména na základě realizace dvou celonárodních projektů. Od roku 2006 ve spolupráci se
společností Škoda auto a. s. a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotně probíhal „Evropský
projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků I“. Princip projektu byl jednoduchý
– v jeho rámci bylo v různých týdenních kurzech vyškoleno dvacet osm pedagogů ze čtrnácti
vybraných škol. Po uskutečněných kurzech měli vyškolení pedagogové za úkol proškolit své kolegy
ve své instituci. Závazkem partnerské školy bylo také pořádat školení v daném kraji pro zástupce
ostatních škol, na kterých byly vyučovány obory jako např. automechanik a autoelektronik. „Naším
cílem bylo, aby se informace o moderní technice dostaly ke každému studentovi,“ říká W. Kirsch.
V současnosti je společností Bosch realizován projekt navazující, který je založen na stejném systému.
Ke spolupráci na jeho realizaci byla navíc přizvána společnost Scania Czech s. r. o. „Každý rok pořádáme
dva až tři kurzy pro dvacet osm pedagogů ze čtrnácti vybraných partnerských škol. Celý projekt je
akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazen do systému tzv. dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (DVPP). Současně je akreditováno i školicí středisko společnosti Bosch, které je
otevřené pro všechny zájemce a zejména školy mají zvláštní slevu,“ říká Werner Kirsch. Témata kurzů jsou
rozličná, týkají se např. elektroniky, vstřikování benzinu, dieselu nebo nafty, bezpečnostních a komfortních
systémů, ESP, ABS a dalších oblastí. V organizaci kurzů a školení se pravidelně střídá firma Bosch se
společnostmi Škoda Auto a. s. a se společností Scania Czech s. r .o. „Snažíme se participujícím školám vyjít
vstříc například tím, že kurzy organizujeme první a / nebo poslední prázdninový týden, aby pedagogům,
kteří se jich účastní, nemusela škola provádět tzv. refundaci mzdy a jejich čas byl takto smysluplně využit,“
dodává pan Kirsch.
Prostřednictvím projektů, i když jen okrajově, má firma Bosch vliv i na školní vzdělávací programy.
„Máme požadavek na úpravy osnov na základě informací získaných na školení, ale ne všude se tomu tak
děje. Projekt v současné podobě v roce 2011 končí, ale spolupráce se školami, možná i za jiné formy podpory,
bude nadále pokračovat. Tam by poté mohla být i v tomto ohledu velká změna, že se školy zaváží
k tomu, že o získané informace budou osnovy obohaceny,“ dodává W. Kirsch.
Efekty partnerství
Hlavní přínosy nejsou zcela měřitelné a je to dlouhodobá záležitost. „Pro naši firmu je hlavním přínosem
jednoznačně zkvalitnění služeb a zvyšování povědomí a předávání know-how, protože jen škola, která
má nejnovější informace z oboru, může kvalitně poskytovat vzdělání a produkovat kvalitní mechaniky,
kteří jsou schopni držet krok s neustále se zrychlujícím vývojem v automobilovém průmyslu. Trh potřebuje
odborníky kvalifikované a znalé věci,“ uzavírá rozhovor Werner Kirsch.

Informace o zaměstnavateli

Název společnosti: Bosch a. s.

Sídlo: Pod Višňovkou 1661 / 35, 140 00 Praha 4-Krč

Obor: Automobilová a průmyslová technika

Účastník řízeného rozhovoru:

Werner Kirsch, vedoucí servisních služeb firmy Bosch – Divize Automotive aftermarket

Autor řízeného rozhovoru: Mgr. Adéla Bergrová

 

 

Představení společnosti


První oficiální pobočka firmy Bosch v České republice byla založena v roce 1920 v Praze a po nucené 44 leté přestávce opětovně v roce 1989. Od prosince 1991 je pobočka v ČR znovu činná. Firma Bosch si za dobu přítomnosti na českém trhu vybudovala významnou pozici výrobce a investora. S jejími výrobky se můžete setkat od automobilové techniky přes elektrické nářadí a domácí spotřebiče až po tepelnou a průmyslovou techniku nejen v českých domácnostech, ale i automobilech, servisech a průmyslových podnicích. Společnost Bosch Group (firma Bosch a její dceřiné společnosti)v České republice zaměstnává přes 8000 pracovníků a její celkový obrat dosáhl v roce 2010 téměř 1200 milionů euro.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Společnost Bosch zahájila spolupráci se středními školami v polovině devadesátých let minulého století. Tehdy se jednalo pouze o tři až pět středních škol, které měly zájem o zkvalitnění své výuky. Vzájemná spolupráce se postupně rozvíjela, až školy požádaly firmu Bosch o její další rozšíření. Zájem byl zejména o školení z oblastí různých systémů, které v ČR v té době teprve začínaly, a také z oblasti přicházejících novinek. Prohlubující se vzájemná spolupráce dala v roce 2006 vzniknout „Evropskému projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků I“ a v roce 2009 navazujícímu „Evropskému projektu koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků II“. Partnerství bylo v rámci obou projektů rozšířeno na čtrnáct škol, které byly vybrány svými zřizovateli (tj. jednotlivými kraji) na doporučení Svazu prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky. Firma Bosch navíc do realizace projektů zahrnula i další významné partnery – společnost Škoda auto a. s. a následně i společnost Scania Czech s. r. o. Vzájemná spolupráce mezi jednotlivými partnery, ale i zřizovateli partnerských škol i školami samotnými je samozřejmě smluvně ošetřena.

Jak již bylo zmíněno, partnerství mezi firmou Bosch a středními školami je již delší dobu uskutečňováno zejména na základě realizace dvou celonárodních projektů. Od roku 2006 ve spolupráci se společností Škoda auto a. s. a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pilotně probíhal „Evropský projekt koordinovaného vzdělávání pedagogických pracovníků I“. Princip projektu byl jednoduchý – v jeho rámci bylo v různých týdenních kurzech vyškoleno dvacet osm pedagogů ze čtrnácti vybraných škol. Po uskutečněných kurzech měli vyškolení pedagogové za úkol proškolit své kolegy ve své instituci. Závazkem partnerské školy bylo také pořádat školení v daném kraji pro zástupce ostatních škol, na kterých byly vyučovány obory jako např. automechanik a autoelektronik. „Naším cílem bylo, aby se informace o moderní technice dostaly ke každému studentovi,“ říká W. Kirsch.

V současnosti je společností Bosch realizován projekt navazující, který je založen na stejném systému. Ke spolupráci na jeho realizaci byla navíc přizvána společnost Scania Czech s. r. o. „Každý rok pořádáme dva až tři kurzy pro dvacet osm pedagogů ze čtrnácti vybraných partnerských škol. Celý projekt je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je zařazen do systému tzv. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Současně je akreditováno i školicí středisko společnosti Bosch, které je otevřené pro všechny zájemce a zejména školy mají zvláštní slevu,“ říká Werner Kirsch. Témata kurzů jsou rozličná, týkají se např. elektroniky, vstřikování benzinu, dieselu nebo nafty, bezpečnostních a komfortních systémů, ESP, ABS a dalších oblastí. V organizaci kurzů a školení se pravidelně střídá firma Bosch se společnostmi Škoda Auto a. s. a se společností Scania Czech s. r .o. „Snažíme se participujícím školám vyjít vstříc například tím, že kurzy organizujeme první a / nebo poslední prázdninový týden, aby pedagogům, kteří se jich účastní, nemusela škola provádět tzv. refundaci mzdy a jejich čas byl takto smysluplně využit,“ dodává pan Kirsch.

Prostřednictvím projektů, i když jen okrajově, má firma Bosch vliv i na školní vzdělávací programy. „Máme požadavek na úpravy osnov na základě informací získaných na školení, ale ne všude se tomu tak děje. Projekt v současné podobě v roce 2011 končí, ale spolupráce se školami, možná i za jiné formy podpory, bude nadále pokračovat. Tam by poté mohla být i v tomto ohledu velká změna, že se školy zaváží k tomu, že o získané informace budou osnovy obohaceny,“ dodává W. Kirsch.

 

 

Efekty partnerství


Hlavní přínosy nejsou zcela měřitelné a je to dlouhodobá záležitost. „Pro naši firmu je hlavním přínosem jednoznačně zkvalitnění služeb a zvyšování povědomí a předávání know-how, protože jen škola, která má nejnovější informace z oboru, může kvalitně poskytovat vzdělání a produkovat kvalitní mechaniky, kteří jsou schopni držet krok s neustále se zrychlujícím vývojem v automobilovém průmyslu. Trh potřebuje odborníky kvalifikované a znalé věci,“ uzavírá rozhovor Werner Kirsch.

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky