Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Spolupráce firmy AJETO s. r. o. se středními odbornými školami

Příklad dobré praxe; téma: Spolupráce se sociálními partnery  

Informace o zaměstnavateli
Název společnosti: Ajeto spol. s r. o.
Sídlo: Lindava167, 471 58 Lindava
Obor: Sklářství
Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Jaroslav Turnhöfer, ředitel firmy, koordinuje spolupráci se školami
Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková
Představení společnosti
Společnost Ajeto spol. s r. o. Czech Glass Craft funguje na českém trhu již téměř dvacet let. Sklárna
v Lindavě se od svého otevření v roce 1994 stala místem, kde se schází světoví sklářští umělci a designéři,
architekti, herci, filmaři a kumštýři všeho druhu. Za dobu své činnosti se sklárna podílela na tvorbě
řady projektů českých i mezinárodních. Sklářské unikáty z Lindavy se už dostaly do rodin mnoha
českých i světových umělců a celebrit, řady státnických a panovnických budov a také do veletržních
stánků a návštěvních prostor významných nadnárodních společností.
Jako první sklárna na světě s ruční výrobou skla u své sklářské pece nahradila tradiční spalování
směsi vzduch-palivo novou technologií kyslíko-palivového spalování. Díky kyslíko-palivovému spalování
společnost Ajeto spol. s r. o. dosahuje lépe protavené skloviny, větší stability v peci a lepší
konzistence barev.
Vysoká kvalita práce zdejších sklářských mistrů, jejich řemeslná úroveň a v neposlední
řadě i schopnost mezinárodní komunikace pak ze sklárny Ajeto spol. s r. o. vytvořily světově unikátní
místo, vyhledávané jak ryze sklářskými výtvarníky, tak i architekty, designéry, módními návrháři,
filmaři a dalšími tvůrčími osobnostmi ze všech světadílů.
V Lindavě si zájemci mohou prohlédnout sklárnu se sklářskou hutí zblízka na vlastní oči a poté
navštívit Sklářskou krčmu nebo si zakoupit suvenýr v podnikové prodejně.
V současné době firma zaměstnává 46 pracovníků.
Firma také provozuje Sklářskou školu v Novém Boru, kde si zájemci mohou v rámci kurzu vyzkoušet
práci se sklem pod vedením zkušených sklářů. Výrobky, které si lidé sami vytvoří, si následující
den mohou odnést. V Novém Boru rovněž firma provozuje výstavní galerii svých skleněných výrobků
a své vlastní sklářské muzeum.
Popis konkrétní spolupráce
Ajeto spol. s r. o. spolupracuje s těmito odbornými školami: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola
Nový Bor, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská Železný Brod a Soukromá střední podnikatelská škola v České Lípě. Spolupráce
s těmito školami je smluvně ošetřena.
S dalšími školami byla navázána spolupráce neformální. Žáci se tu mohou např. bezplatně zúčastnit
exkurzí ve výrobě. Do této skupiny škol patří Gymnázium Mimoň, Gymnázium Česká Lípa a další.
Partnerství se školami spočívá v tom, že žákům firma umožní odbornou praxi ve firmě. Každý rok
si práci ve sklářské dílně vyzkouší jeden až tři žáci. Praxe probíhá dva až tři týdny jednou ročně, většinou
v květnu nebo červnu. Během praxe jsou žáci aktivně zapojení do výrobního procesu a „fyzicky
si ohmatají výrobu skla“.
Žáci si vyzkouší vše, co obnáší výroba, což znamená, že jsou buď přímo u pece při produkci daného
výrobku, nebo pracují jako pomocníci, kteří mají na starosti pomocné práce kolem výroby. Je jim
umožněno prohlédnout si celý výrobní proces, vidí vše od začátku až do konce, tedy to, jak výroba
vzniká, kde se míchají suroviny pro tavení skla, až po finální balení výrobku.
Spolupráci se školami za firmu Ajeto spol. s r. o. koordinuje pan Jaroslav Turnhöfer a na straně
škol odborní garanti. Odborný dohled jezdí na praxi za žáky. Mezi oběma stranami výborně funguje
komunikace i zpětná vazba, mistři a učitelé odborného
výcviku se dozvídají, jak si jejich svěřenci
během praxe vedli, a předávají si informace o jejich
pokroku apod.
Ve firmě Ajeto spol. s r. o. by rádi umožnili pravidelné
praxe učňům a žákům, kteří by chodili k nim
do výroby každý měsíc. Jelikož ale byla postavena
školní huť v Novém Boru, žáci si nacvičují výrobu
tam. Pro praxi ve firmách mluví jasná úspora nákladů
na provoz školy, která má při sobě funkční sklářskou
huť, i fakt, že by žáci získali zkušenosti z opravdového
provozu, kde jsou skláři pod časovým tlakem
a musí pracovat efektivně, aby firma stíhala plnit zakázky,
ale zároveň produkovat kvalitní zboží.
Pan Turnhöfer k tomu říká: „Tím, že se postavila
školní huť v Novém Boru, zanikl systém průběžné
12 13
pracovní praxe probíhající během školního roku, který s úspěchem fungoval dříve. Z pohledu

Informace o zaměstnavateli:

Název společnosti: Ajeto spol. s r. o.

Sídlo: Lindava167, 471 58 Lindava

Obor: Sklářství

Účastník řízeného rozhovoru: Ing. Jaroslav Turnhöfer, ředitel firmy, koordinuje spolupráci se školami

Autor řízeného rozhovoru: Bc. Dagmar Vašková

 

 

Představení společnosti

 

Společnost Ajeto spol. s r. o. Czech Glass Craft funguje na českém trhu již téměř dvacet let. Sklárna v Lindavě se od svého otevření v roce 1994 stala místem, kde se schází světoví sklářští umělci a designéři, architekti, herci, filmaři a kumštýři všeho druhu. Za dobu své činnosti se sklárna podílela na tvorbě řady projektů českých i mezinárodních. Sklářské unikáty z Lindavy se už dostaly do rodin mnoha českých i světových umělců a celebrit, řady státnických a panovnických budov a také do veletržních stánků a návštěvních prostor významných nadnárodních společností.

Jako první sklárna na světě s ruční výrobou skla u své sklářské pece nahradila tradiční spalování směsi vzduch-palivo novou technologií kyslíko-palivového spalování. Díky kyslíko-palivovému spalování společnost Ajeto spol. s r. o. dosahuje lépe protavené skloviny, větší stability v peci a lepší konzistence barev.

Vysoká kvalita práce zdejších sklářských mistrů, jejich řemeslná úroveň a v neposlední řadě i schopnost mezinárodní komunikace pak ze sklárny Ajeto spol. s r. o. vytvořily světově unikátní místo, vyhledávané jak ryze sklářskými výtvarníky, tak i architekty, designéry, módními návrháři, filmaři a dalšími tvůrčími osobnostmi ze všech světadílů.

V Lindavě si zájemci mohou prohlédnout sklárnu se sklářskou hutí zblízka na vlastní oči a poté navštívit Sklářskou krčmu nebo si zakoupit suvenýr v podnikové prodejně.

V současné době firma zaměstnává 46 pracovníků.

Firma také provozuje Sklářskou školu v Novém Boru, kde si zájemci mohou v rámci kurzu vyzkoušet práci se sklem pod vedením zkušených sklářů. Výrobky, které si lidé sami vytvoří, si následující den mohou odnést. V Novém Boru rovněž firma provozuje výstavní galerii svých skleněných výrobků a své vlastní sklářské muzeum.

 

 

Popis konkrétní spolupráce


Ajeto spol. s r. o. spolupracuje s těmito odbornými školami: Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Kamenický Šenov, Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Železný Brod a Soukromá střední podnikatelská škola v České Lípě. Spolupráce s těmito školami je smluvně ošetřena. S dalšími školami byla navázána spolupráce neformální. Žáci se tu mohou např. bezplatně zúčastnit exkurzí ve výrobě. Do této skupiny škol patří Gymnázium Mimoň, Gymnázium Česká Lípa a další.

Partnerství se školami spočívá v tom, že žákům firma umožní odbornou praxi ve firmě. Každý rok si práci ve sklářské dílně vyzkouší jeden až tři žáci. Praxe probíhá dva až tři týdny jednou ročně, většinou v květnu nebo červnu. Během praxe jsou žáci aktivně zapojení do výrobního procesu a „fyzicky si ohmatají výrobu skla“.

Žáci si vyzkouší vše, co obnáší výroba, což znamená, že jsou buď přímo u pece při produkci daného výrobku, nebo pracují jako pomocníci, kteří mají na starosti pomocné práce kolem výroby. Je jim umožněno prohlédnout si celý výrobní proces, vidí vše od začátku až do konce, tedy to, jak výroba vzniká, kde se míchají suroviny pro tavení skla, až po finální balení výrobku.

Spolupráci se školami za firmu Ajeto spol. s r. o. koordinuje pan Jaroslav Turnhöfer a na straně škol odborní garanti. Odborný dohled jezdí na praxi za žáky. Mezi oběma stranami výborně funguje komunikace i zpětná vazba, mistři a učitelé odborného výcviku se dozvídají, jak si jejich svěřenci během praxe vedli, a předávají si informace o jejich pokroku apod.

Ve firmě Ajeto spol. s r. o. by rádi umožnili pravidelné praxe učňům a žákům, kteří by chodili k nim do výroby každý měsíc. Jelikož ale byla postavena školní huť v Novém Boru, žáci si nacvičují výrobu tam. Pro praxi ve firmách mluví jasná úspora nákladů na provoz školy, která má při sobě funkční sklářskou huť, i fakt, že by žáci získali zkušenosti z opravdového provozu, kde jsou skláři pod časovým tlakem a musí pracovat efektivně, aby firma stíhala plnit zakázky, ale zároveň produkovat kvalitní zboží.

Pan Turnhöfer k tomu říká: „Tím, že se postavila školní huť v Novém Boru, zanikl systém průběžné pracovní praxe probíhající během školního roku, který s úspěchem fungoval dříve. Z pohledu firmy je školní huť skleníkovou výchovou sklářů, jelikož když žáci po skončení učebního oboru přijdou do reálné výroby, nestíhají tempo, jsou překvapení z prostředí dílny a mají o to větší problém se začleňováním do kolektivu. Jako výrazně efektivnější chápeme možnost průběžné praxe učňů během roku, při které si zvyknou na běžné pracovní tempo a podmínky, a tento typ spolupráce školám i nabízíme. Bohužel bez kladné odezvy.“

 

 

Efekty partnerství


Díky praxi žáků ve výrobě si firma může udělat představu o tom, jak šikovní jednotliví skláři jsou, a poté si vytipovat a nabídnout práci těm, se kterými během praxe byla spokojena. Podle zkušeností Jaroslava Turnhöfera žáci ale většinou nevydrží „náraz reality“ a náročnost tohoto povolání a vydají se např. na dráhu uměleckých sklářů, nebo odcestují za pracovními nabídkami do zahraničí, či opustí obor úplně, což je jistě škoda. V některých případech žáci pokračují dál ve studiu na uměleckoprůmyslové vysoké škole, získají zaměstnání v nějakém designovém studiu a pak se obrací na podnik s návrhy na eventuální spolupráci, což firmě někdy přináší nové zakázky.

V rámci přiblížení sklářského řemesla laikům umožňuje Ajeto spol. s r. o. exkurze ve své sklárně zájemcům jak z řad široké veřejnosti, tak školám. Studenti, kteří zavítají do firmy na exkurzi, se seznámí s provozem podniku. V minulosti se již tato aktivita firmě později vrátila v podobě objednávky zakázkové produkce právě z řad studentů, kteří exkurzi po sklárně absolvovali.

Dalším pozitivem je spolupráce s absolventy na návrzích nového designu, některé maturitní práce byly již zařazeny do výrobního sortimentu a celkem slušně se prodávají. Pan Jaroslav Turnhöfer to dále rozvádí: „Nedávno jsme oslovili sklářské školy v Novém Boru a Kamenickém Šenově s tím, jestli by žáci nezpracovali návrhy na téma skleněných golfových ocenění a pohárů. Z těchto prací jsme jich několik vybrali a zrealizovali. Spolupráce se školami je oboustranně zajímavá a přínosná věc.“

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky