Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Souvislý příklad na zpracování ekonomické agendy v obchodní společnosti

Příkad dobré praxe; téma: Odborné vzdělávání, profilová část maturitní zkoušky  

Autor: Ing. Ivana Růtová

Škola: Obchodní akademie T.G. Masaryka a JŠ s právem SJZ Jindřichův Hradec, Husova 156Klíčová slova


Účetnictví, ekonomika, informatika, cizojazyčná obchodní korespondence, praktická maturitní zkouška, obchodní akademie, odborné kompetence, klíčové kompetence

 

 

Stručná anotace


Příklad je zaměřen na ověření praktických dovedností žáků v odborných předmětech, zejména v účetnictví, ekonomice, informatice a cizojazyčné obchodní korespondenci. Obsahuje souvislou úlohu zpracování účetnictví firmy v účetním programu, sestavení účetní uzávěrky, výpočet daně z příjmu, vytvoření obchodního dopisu ve zvoleném cizím jazyce. Práce je zaměřena na evidenci zásob, na správné oceňování zásob, vedení analytické evidence, provedení inventarizace zásob. Výsledky inventarizace zpracují do tabulky a zaúčtují pomocí příslušných účetních dokladů. Další úkoly zpracovávají žáci podle reálných účetních dokladů a slovního zadání.

 

 

Kontext


Souvislý příklad je obsahem praktické maturitní zkoušky pro obor Obchodní akademie na konci 4. ročníku.

Východiska: Předpokladem úspěšného zvládnutí je absolvovat úspěšně odborné ekonomické předměty (ekonomika, účetnictví, informatika, psaní na PC) a v jazykovém vzdělání si osvojit obchodní korespondenci.

Doba zpracování příkladu je 6 hodin.Cíle

 

 

Prověřit znalosti a dovednosti žáků v odborném ekonomickém vzdělání, tedy odborné kompetence podle RVP a ŠVP, tj. zejména

-          řešení praktických úloh,

-          řešení odborných problémů a hledání souvislostí,

-          vyvozování závěrů ze zpracovaných úkolů,

-          hledání nových řešení.

Ověřované klíčové kompetence:

Kompetence k učení: Uplatnění různých způsobů práce – umět efektivně vyhledávat a zpracovávat informace, využívat různé informační zdroje.

Kompetence k řešení problémů: Porozumět zadání úkolů, uplatňovat různé metody myšlení, volit prostředky a způsoby práce.

Kompetence komunikativní: Formulovat své myšlenky (obchodní dopis, formulace závěrů z analýzy), zpracovávat administrativní písemnosti a zpracovávat dokumenty, dodržovat jazykové a stylistické normy.

Realizace


Příklad je zpracováván na počítači v účetním programu, ve kterém je zadána agenda firmy a některé další údaje (například počáteční stavy na účtech, obraty na účtech za leden – listopad). Žáci řeší úlohy souvisle 6 hodin, průběžně tisknou požadované výstupy a ukládají své řešení do počítače, některé části úlohy řeší písemně. Využívají povolené pomůcky: daňové zákony, účtový rozvrh, elektronické slovníky. Využívají výpočetní techniku pro zpracování tabulek, výpočtů, psaní textů, tisky, zálohování dat.

Žáci dostali zadání:

Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem SJZ  Jindřichův Hradec

Souvislý příklad na zpracování ekonomické agendy v obchodní společnosti

 

Podnik Bapon-Štepon,  s.r.o., Počátky se zabývá výrobou a prodejem bavlněných ponožek. Je plátcem DPH, zásoby eviduje způsobem A, používá účet 111, 131, zásoby oceňuje průměrnou cenou.

 

Úkol 1:

Zpracujte účetnictví firmy za prosinec 2011 podle zadání a příloh. Stavy účtů k 30. 11. 2011 jsou v programu zadány, neměňte je! V analytické evidenci jsou zadány karty zásob

materiálu: (příze pletací 100% bavlna, elastan, Helanca, guma, etiketa),

zboží: (SOLTCO 4 - spací, SOLTCO7-spací vzor Tečka, SOLTRO1- česaná, SOLTTO4- dámská lycra),

výrobků: (klasická ponožka, sportovní ponožka, teplá ponožka),

v evidenci majetku jsou karty dlouhodobého majetku:

pletací stroj DERA D2Ha6, formovací stroj BOPO, dodávkový automobil Renault Master, notebook HP a budova – výrobní hala.

 

Prostudujte si založenou agendu.

Zaúčtujte faktury přijaté:

FAP č. 112211227 (příloha č. 1) za etikety, vystavte současně příjemku

FAP č. 7198 (příloha č. 2) za jehly do pletacích strojů (účtujte přímo do spotřeby)

FAP č. 18606 (příloha č. 3) za pletací stroj

FAP č. 0334373774 (příloha č. 4) za telefonní poplatky

FAP č. 72505 (příloha č. 5) na nakoupené zboží, vystavte současně příjemku

FAP č. 793092 (příloha č. 6) na nákup gumy, dodavatel do konce roku materiál nedodal

FAP č. 07-01008 (příloha č. 7) na materiál (příze pletací 100% bavlna, elastan, Helanca) z Rakouska, kurz EUR 25,15, vystavte současně příjemku, proveďte dodanění DPH (20 %) z EU interními doklady

FAP č. 49131014 za předplatné časopisu na rok 2012(příloha č. 8)

 

Zaúčtujte faktury vystavené:

FAV 1 na prodej výrobků pro firmu Suchomel Pavel ze dne 5. 12.2011, splatnou 5. 1. 2012, na:

klasické ponožky 320 párů, cena za pár 24,-

sportovní ponožky 420 párů, cena za pár 28,-

teplé ponožky 100 párů, cena za pár 45,-

+ 20 DPH

Současně vystavte výdejku ze skladu.

 

FAV 2 na prodej výrobků pro firmu Carrefour Slovensko ze dne 14. 12. 2011,

splatnou 20. 1. 2012 na:

klasické ponožky 300 párů, cena za pár EUR 0,95,-

sportovní ponožky 350 párů, cena za pár EUR 1,26,-

teplé ponožky 200 párů, cena za pár EUR 2,-

Kurz EUR 25,12

Fakturu vytiskněte v cizí měně.

Současně vystavte výdejku ze skladu.

 

FAV 3 na prodej nepotřebné pletací příze pro firmu BOPO s.r.o. ze dne 20. 12. 2011, splatnou 25. 1. 2012 na 50 kg příze pletací 100 % bavlna za 90,- / kg + 20 % DPH.

Současně vystavte výdejku ze skladu.

 

FAV 4 na prodej zboží firmě Elastex s.r.o. ze dne 27. 12. 2011, splatnou dne 3. 2. 2012 na:

SOLTCO4    10 párů, cena za pár 35,-

SOLTCO7      6 párů, cena za pár 35,-

SOLTRO1    35 párů, cena za pár 25,-

SOLTTO4    10 párů, cena za pár 67,-

+ 20% DPH.

Současně vystavte výdejku ze skladu.

 

Zaúčtujte pokladní doklady:

 

PPD 1 na prodej zboží (příloha č. 9) současně vystavte výdejku ze skladu

PPD 2 ze dne 18. 12. na prodej zastaralého notebooku p. Zdeňku Horákovi, Počátky 15 za 12 000,- + 20 % DPH

VPD 1 ze dne 18. 12. na odvod hotovosti na účet Kč 5 000,-

VPD 2 na pohoštění (příloha č. 10)

VPD 3 ze dne 20. 12. na dar pro Dětský domov Opařany Kč 5000,-

VPD 4 ze dne 20. 12. na zálohu na drobný nákup pro zaměstnance J. Holoubka Kč 100,-

Paragon na nákup DVD (příloha č. 11), který předložil p. Holoubek – zaúčtujte nákup a zúčtujte zálohu

Vytiskněte pokladní knihu

 

 

Zaúčtujte bankovní výpisy:

Výpis z běžného účtu č. 12 (příloha č. 12)

Výpis z devizového účtu č. 4:

28. 12. 2011 úhrada faktury č. 07-01008 firmě Säuerl, Rakousko, kurz EUR 25,23

zaúčtujte úhradu faktury a kurzový rozdíl

 

 

Zaúčtujte ostatní doklady:

 

8. 12.     Výdejka na materiál do výroby - příze pletací 100% bavlna 320 kg, elastan 2 kg,

Helanca 6 kg, guma 3 000 m, etiketa 10 000 ks

15. 12.   Daňový doklad na zaplacenou zálohu na el. energii č. 6150005778 (příloha č. 13)

18. 12.   Vyřazení notebooku z evidence (nastavte na kartě majetku)

Kartu notebooku vytiskněte

20. 12.   Zařazení pletacího stroje do používání (vystavte kartu majetku č. 6  –  2. odpisová

skupina, odpis daň. rovnoměrný)

31. 12.   Příjemka na vyrobené výrobky - klasická ponožka 7 000 párů, sportovní ponožka

3 000 párů, teplá ponožka 2 000 párů

 

Úkol 2:

 

V příloze máte výsledky inventarizace zásob k 31. 12. 2011, vytvořte tabulku. Tabulka bude mít 6 sloupců, první tři máte zadané, doplňte rozdíl v Kč, manko/přebytek, poznámka (manko do normy). Tabulku vytiskněte na samostatný papír.

Zaúčtujte případné inventarizační rozdíly pomocí příjemek a výdejek, u pletací příze je stanovena norma přirozeného úbytku 2 kg, manko nad normu se předepisuje skladníkovi (Jaroslavu Beranovi) k náhradě (u materiálových zásob).

 

Úkol 3:

Proveďte účetní uzávěrku k 31. 12. 2011

  • Nastavte na kartách majetku odpisy za rok 2011
  • Zaúčtujte pohyby na kartách majetku
  • Vytvořte rezervu na opravu výrobní haly, oprava se plánuje za 3 let (2014), rozpočet opravy 150 000,-
  • Vyrovnejte účet 111 (u faktury za gumu chybí příjemka)
  • Interní doklad na odhadnutou spotřebu plynu 69 000,- za rok 2011.
  • Vypočítejte a zaúčtujte kurzové rozdíly u devizového účtu

a nezaplacené faktury č. FAV 2

(kurz ČNB k 31. 12. 2011 EUR 25,24)

  • Vytiskněte Výsledovku
  • Do přiložené tabulky vypočítejte daň z příjmu PO za rok 2011 uplatněte všechny odčitatelné položky (sazba daně 19 %)
  • Interním dokladem zaúčtujte daňovou povinnost za rok 2011
  • Vytiskněte účetní deník v třídění podle data

 

 

Úkol 4:

 

Sestavte obchodní dopis v cizím jazyce na následující téma a vytiskněte ho:

 

Naše firma (Bapon – Štepon) má zájem o ubytování v hotelu

(adresa: Hotel Capricorno Schwedenplatz 3-4, 1010 Wien 1) v termínu 15. 2. – 20. 2. 2012. Potřebuje ubytovat 5 zaměstnanců, kteří se zúčastní textilního veletrhu ve Vídni, požaduje jeden dvoulůžkový a jeden třílůžkový pokoj se snídaní. Žádáte o sdělení, zda v uvedeném termínu mají v hotelu volné pokoj. Dále žádáte o zaslání informací o cenách pokojů a vybavení hotelu (bazén, fitcentrum, bar, salónek).

Dopis bude zaslán dne 15. 12. 2011 pod zn. 16/2011/Po, podepíšete jej svým jménem jako ředitel (ka) firmy.Výsledky


Úspěšnost zpracování příkladu byla vysoká, pouze dva žáci příklad nezvládli a byli hodnoceni známkou nedostatečnou.

Výsledky práce žáků jsou hodnoceny podle bodové stupnice, kde každá část příkladu má stanoven maximální počet bodů, například takto:

Zaúčtování účetních případů 65bodů, za chyby se body odečítají.

Tiskové sestavy 5 bodů.

Sestavení tabulky inventarizačních rozdílů 10 bodů.

Výpočet daně z příjmu PO 5 bodů.

Obchodní dopis 15 bodů.

Celkem max. 100 bodů.

Klasifikace:   100 – 90 bodů .......................výborně

89 -  75 bodů........................chvalitebně

74 – 60 bodů ........................dobře

59 – 40 bodů.........................dostatečně

39 –   0 bodů .........................nedostatečněNutné pomůcky a prostředky


Počítač pro každého žáka, účetní program, zákon o dani z příjmu, účtový rozvrh.

 

 

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky