Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přehled pilotních škol

Název školy Adresa Webové stránky
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodní Jánská 22, BRNO www.obchodskola.cz
Integrovaná střední škola automobilní Křižíkova 15, BRNO www.issabrno.cz
Střední průmyslová škola chemická Vranovská 65, BRNO HUSOVICE www.spschbr.cz
Střední odborná škola elektrotechnická,  Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, HLUBOKÁ nad VLTAVOU www.sosehl.cz
Česká zemědělská akademie v Humpolci, Střední škola Školní 764, HUMPOLEC www.cza-hu.cz
Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim Čáslavská 973, CHRUDIM www.sspst-chrudim.cz
Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou Smetanova 66, JABLONEC nad NISOU www.sosjbc.cz
Integrovaná střední škola Klatovy Voříškova 823, KLATOVY www.klatovynet.cz/isskt/
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Na Lindovce 1463/1, KROMĚŘÍŽ www.hskm.cz
Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. J. Letzela Pražská 931, NÁCHOD www.voss-na.cz
Střední škola polytechnická Rooseveltova 79, OLOMOUC www.ssprool.cz
Střední zahradnická škola Žákovská 20-22/208, HULVÁKY OSTRAVA www.szas-ostrava.cz
Střední průmyslová škola chemická akad.Heyrovského a Gymnázium Středoškolská 2854/1, OSTRAVA ZÁBŘEH www.chemgym.cz
Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, PELHŘIMOV www.oa-pe.cz
Střední odborné učiliště elektotechnické v Plzni Vejprnická 56, PLZEŇ www.souepl.cz
Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky Komenského 156/3, PODĚBRADY www.hsvos.cz
Integrovaná střední škola hotelového provozu a služeb Příbram GEN. R. Tesaříká 114, PŘÍBRAM www.iss.pb.cz
Vyšší odborná škola, Střední  škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ www.copsu.cz
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov Jednoty 1620, SOKOLOV www.isste.cz
Střední odborná škola Stříbro Benešova 508, STŘÍBRO www.sosstribro.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk Gen. Krátkého 1, ŠUMPERK www.vsps-su.cz
Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov Zborovská 519, TURNOV www.oahs.cz
Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola Turnov Skálova 373, TURNOV www.sups.info
Střední odborná škola automobilní a Střední odborné učiliště automobilní Dukla 313, ÚSTÍ nad ORLICÍ www.skola-auto.cz
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská 1100, VARNSDORF www.vosvdf.cz
Obchodní akademie Vlašim V sadě 1565, VLAŠIM www.vlasimoa.cz
Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín Nad Ovčírnou 2528, ZLÍN www.spspzlin.cz

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky