Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Krajské centrum v Jihočeském kraji propojuje školy, sociální partnery a řešitele projektu

ImageRegionální konzultační centrum v Jihočeském kraji vzniklo při jedné ze škol s dlouholetou zkušeností s tvorbou a inovacemi školních vzdělávacích programů v mnoha oborech středního vzdělání s výučním listem i s maturitní zkouškou. Jedná se o Vyšší odbornou školu, Střední školu, Centrum odborné přípravy v Sezimově Ústí (COP), která má již sedmdesátiletou tradici ve vzdělávání a patnáctiletou tradici v tvorbě kurikulárních programů.

Hlavní náplní činnosti konzultačního centra je kromě bezplatného poskytování pomoci středním odborným školám při tvorbě a inovaci jejich školních vzdělávacích programů zejména vytvoření vhodného prostředí pro navázání úzké spolupráce se sociálními partnery jednotlivých škol. Ti totiž nejvíce ovlivňují podobu ŠVP na školách, a školy tak mají možnost pružně reagovat na potřeby trhu práce a přizpůsobovat jim výuku a profil absolventa.

Zřízení konzultačního centra při této škole má pro realizaci projektu Kurikulum S mnoho výhod. COP bylo již od roku 1992 zapojeno do evropských projektů, ve kterých bylo vytvořeno v podstatě nové kurikulum školy. Dále byla škola zapojena jako pilotní do projektu Pilot S, ve kterém byly vytvořeny školní vzdělávací programy pro 2 učební a 3 maturitní obory a ty byly pak implementovány do výuky v modulech. Škola má proto bohaté zkušenosti, o které se může podělit s ostatními školami.

 

Každý zájemce se může obrátit na centrum o radu

ImageCentrum odborné přípravy již řadu let spolupracuje se školami v Jihočeském kraji v rámci Centra uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje, a proto dobře zná problémy jednotlivých škol s tvorbou ŠVP a může pružně reagovat na jejich požadavky. Obecně lze říci, že každý zájemce ze střední odborné školy se může bezplatně zúčastnit nabízených seminářů a workshopů nebo požádat o konzultaci problému spojeného s tvorbou nebo spíše inovací ŠVP.

Největší problém na školách je představa některých zástupců škol, že pokud školní vzdělávací program vytvořili, tak mají na několik let „vystaráno“ a nemusí nic měnit. Bohužel reálná situace je výrazně odlišná. COP např. již inovovalo některé svoje ŠVP celkem pětkrát, a to hlavně proto, že nastávají změny v rámcových vzdělávacích programech, vyvíjí se trh práce, existuje trvalý technický a technologický rozvoj, mění se metodické podmínky pro tvorbu ŠVP, vznikají nové požadavky ze strany zřizovatele škol i zaměstnavatelů. Všechny školy budou muset na tyto změny reagovat a konzultační centrum jim v tom může výrazně pomoci.


Rozhovor s vedoucím konzultačního centra Františkem Kamlachem

Image

ImageKolik zástupců škol se zúčastnilo Vámi pořádaných akcí?

Do dnešního dne se jich zúčastnilo již 77, především učitelů středních škol. Akcí se zúčastnili také významní zaměstnavatelé a další sociální partneři. Vzhledem k probíhajícím maturitám plánujeme další akce až na konec června a na červenec. Plánované akce zveřejňujeme na našich webových stránkách.

ImageJaké akce pro školy organizujete?

Naše konzultační centrum se zaměřuje spíše na individuální konzultace, ale pořádá i větší akce typu semináře a workshopy. Obecně lze řešené problémy s inovací ŠVP definovat jako otázky, jak zapracovat technické a technologické inovace přímo do výuky a pružně tak reagovat na potřeby trhu práce a produkovat absolventy školy, jejichž výstupní kompetence budou odpovídat těmto požadavkům.

ImageO jaké semináře nebo akce je mezi školami největší zájem?

Největší zájem je určitě o zajištění automatické inovace školního vzdělávacího programu prostřednictvím softwarové podpory tvorby ŠVP. Školy už si uvědomily, že zpracování jeho elektronické podoby má své výhody – software automaticky akceptuje změny rámcových vzdělávacích programů, usnadňuje zásahy do ŠVP a v posledních aktualizacích dovede vytvářet učební dokumenty, rozpracovávat ŠVP až do učebních plánů a příprav na výuku atd.

ImageZvýšil se mezi školami zájem o Vaše služby za dobu trvání centra?

Zájem o poskytované služby se naopak ustálil. Školy konzultují především modulovou výuku, mají zájem o implementaci praktického vyučování do ŠVP, chtějí znát požadavky České školní inspekce na ŠVP. Neposlední oblastí zájmu je již zmiňovaná implementace technických a technologických inovací, tedy de facto odborné vzdělávání učitelů tak, aby mohli držet krok s  vývojem u potenciálních zaměstnavatelů absolventů škol.

 

Vizitka

ImageNázev kraje: Jihočeský

Počet oslovených SOŠ v kraji: 67

Název a kontakt: Regionální konzultační centrum v Jihočeském kraji, Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Budějovická 421, 391 02 Sezimovo Ústí

Kontaktní osoby: Ing. František Kamlach, kamlach@copsu_cz, tel. 381 407 103

Ing. Hana Petrů, petru@copsu_cz, tel. 381 407 401

Web: www.copsu.cz

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky