Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Konzultační centrum Praha nabízí své služby odborným školám v Praze a konzervatořím v celé ČR

Image

Regionální konzultační centrum Praha vzniklo v říjnu 2009 při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje (VISK), který poskytuje veřejně prospěšné činnosti v oblasti vzdělávání dospělých v rámci celoživotního vzdělávání. VISK se zaměřuje především na oblast profesního vzdělávání - další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovníků dalších profesí.

Metodici VISK připravují, nabízejí a realizují v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací programy zaměřené zejména na zajištění kvality a efektivity vzdělávání. Té chtějí docílit prostřednictvím rozšiřování klíčových kompetencí a prohlubování odborné a pedagogické způsobilosti učitelů vzhledem k zásadní změně role učitelů ve vzdělávání a naplňování cílů kurikulární reformy.

Vzdělávací institut má vytvořen informační a komunikační systém, který zajišťuje dobrou spolupráci se všemi školami a školskými zařízeními ve své působnosti. Spolupracovat s odbornými školami i s Národním ústavem odborného vzdělávání začal Vzdělávací institut již v rámci projektu Pilot S v letech 2005-2008.


Činnost konzultačního centra Praha je v rámci projektu Kurikulum S zajištěna takto:

Image

  • je vytvořen tým kvalitních odborných lektorů a konzultantů zaměřených na poskytování odborných rad a pomoci při zpracování, realizaci a inovaci školních vzdělávacích programů SOŠ a konzervatoří,
  • pomoc školám je zajišťována formou základní a aktuální nabídky vzdělávacích seminářů nebo workshopů a prostřednictvím osobních konzultací s vedoucími pracovníky škol, koordinátory a učiteli, kteří se podílejí na tvorbě a inovacích ŠVP
  • aktuální vzdělávací nabídka konzultačního centra je tvořena na základě monitorování vzdělávacích potřeb a reálné poptávky jednotlivých SOŠ a konzervatoří (tzv. „akce na zakázku“)
  • aktivity pro konzervatoře nabízíme v rámci celorepublikové působnosti.Rozhovor s Janou Randákovou, vedoucí konzultačního centra Praha

ImageImageKolik škol (příp. zástupců škol) se na Vaše RKC obrátilo s dotazem nebo o radu, nebo se účastnilo Vámi pořádaných akcí?

V počátku činnosti RKC Praha jsme oslovili vedení všech odborných pražských škol a koordinátory ŠVP s nabídkou úvodního setkání a odborné pomoci RKC Praha. Očekávali jsme mimořádný zájem. Bohužel, na toto úvodní setkání zareagoval jen velmi nízký počet zájemců.  Poučili jsme se, že pražské školy je nutné aktivovat jinými formami - informovanost pražských středních odborných škol o využívání pomoci RKC Praha tak zajišťujeme mimo jiné i prostřednictvím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy hlavního města Prahy a cílenou publicitou. Za dobu trvání RKC Praha jsme úspěšně uspořádali již 15 seminářů nebo workshopů a více než 50 osobních konzultací.

ImageO jaké semináře nebo akce je mezi školami největší zájem?

V naší základní nabídce je mimořádný zájem o workshopy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, aktivizující formy výuky pro učitele SOŠ a aplikaci průřezových témat na SOŠ.

Velkému úspěchu se těšil seminář „Přírodovědné vzdělání na SOŠ - Vyučujeme chemii podle ŠVP“ hlavně díky vysoké odbornosti lektorů a možnosti praktického využití.

ImagePořádáte semináře také pro lektory a konzultanty?

Ano, pro náš tým odborných lektorů a konzultantů jsme uspořádali seminář „Náhled do metodiky hodnocení souladu ŠVP s RVP Českou školní inspekcí“. Mají-li naši odborníci poskytovat služby na požadované úrovni, tedy tak, aby školám skutečně pomohli odstranit řadu nedostatků v jejich ŠVP, nezbytně potřebují získat zpětnou vazbu přímo od zástupců ČŠI.

ImageZvýšil se mezi školami zájem o Vaše služby za dobu trvání Vašeho centra?

Na počátku existence RKC Praha jsme shledali velký zájem hlavně o osobní konzultace. V současnosti a hlavně díky nové strategii v oslovování pražských škol zaznamenáváme zvýšený zájem o semináře a workshopy, o kterých jsem se již zmínila. A protože jsme získali možnost zaměřit se na konzervatoře i v jiných regionech, radujeme se v současnosti z výrazného zájmu o semináře a workshopy na téma „Tvoříme kurikulum pro konzervatoře“.

ImageSpolupracujete s ostatními RKC? „Půjčujete“ si např. lektory?

Vzhledem ke geografickému uspořádání regionu Prahy a regionu Středočeského kraje je přímo nemožné s RKC Středočeského kraje nespolupracovat. Aktivity pro lektory pořádáme společně, protože z našeho celkového počtu deseti členů lektorského a konzultačního týmu máme s RKC Středočeského kraje tři lektory společné. Recipročně si půjčujeme i workshopy a semináře (např. na téma průřezových témat), o které je v obou regionech mimořádný zájem. Jsme rádi, že nás ke spolupráci vede mimo jiné i osobní přátelství obou regionálních center.

 

Vizitka
ImageNázev kraje: Praha
Název RKC a instituce: Regionální konzultační centrum Praha při Vzdělávacím institutu Středočeského kraje (VISK), Kořenského 10, Praha 5 - Smíchov (v budově ZŠ)
Zástupci, kontakty, web:

Mgr. Jana Randáková, rkcp@visk_cz (randakova@visk_cz)

Ing. Agáta Kočí, rkcp@visk_cz

www.visk.cz

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky