Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Barevná škola: Vymalování prostor školy

Příklad dobré praxe; témata: Estetické vzdělávání, odborné vzdělávání; žákovský projekt: Odborný; průřezové téma: Člověk a životní prostředí  

Autor: Ing. Jiří Mlateček

Škola: Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

 

Aplikované průřezové téma

Člověk a životní prostředí

 

Anotace

Žáci vyzdobí vlastními vtipnými kresbami spojovací chodbu mezi dvěma budovami školy. Nejprve zpracují návrhy kreseb na papír, následně pak realizují malování na stěny spojovací chodby. Cílem je výzdoba školy vlastními kreativními nápady žáků. Žáci vzájemně spolupracují, aby výsledný efekt byl co nejlepší. Témata kreseb souvisí se zaměřením oborů v naší škole.

 

Vyučovací předmět

kreslení a modelování, estetika

 

Obor vzdělání a ročník

květinářské práce – květinářské a aranžérské práce, 3. ročník

 

Rozvíjené klíčové kompetence:

-          kompetence k řešení problému

-          občanské kompetence a kulturní povědomí

-          odborné kompetence

 

Realizace

Žáci 3. ročníku oboru květinářské práce si v rámci předmětů estetika a kreslení a modelování připraví návrhy kreseb. Kresby souvisí se zaměřením oborů na škole. Pracují samostatně nebo ve skupinkách podle obtížnosti kresby. Společně se dohodnou na finálním uspořádání kreseb na chodbě. Vyučující estetiky a kreslení a modelování jim radí a pomáhá.

 

Metody a formy práce: problémová, projektová.

 

Nutné pomůcky a prostředky

barvy, štětce, další kreslířské a malířské potřeby.

 

Reflexe PDP

Projekt umožnil zapojení celé třídy do realizace. Žáci si sami rozhodli, jakým způsobem bude prostor vyzdoben. Prostor chodby malbami ožil, což ocenili nejen spolužáci, zaměstnanci, ale i návštěvníci školy.

 

Hodnocení:

Na práci žáků se hodnotila samostatnost, kreativita, ochota ke spolupráci s ostatními.

 

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky