Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Projekt KURIKULUM G – podpora učitelů gymnázií

Zatímco projekt Kurikulum S pomáhá při kurikulární reformě středním odborným školám, projekt Kurikulum G poskytuje všestrannou metodickou podporu učitelům a koordinátorům školních vzdělávacích programů (ŠVP) gymnázií. Nabízí jim možnost sdílet zkušenosti s profesními kolegy, pořádá virtuální hospitace, oborové semináře, koučování, klubová setkání a minikonference.  

ImageAby měli učitelé gymnázií jako specifická skupina pedagogických pracovníků možnost pracovat na svém profesním rozvoji, běží od roku 2009 do roku 2011 projekt KURIKULUM G. Je realizován ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze na základě partnerské smlouvy s MŠMT.

Má za úkol podpořit především koordinátory školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitele na gymnáziích. Mohou v jeho rámci čerpat všestrannou metodickou podporu, sdílet zkušenosti s profesními kolegy a využít jednotlivých aktivit projektu k získání nových poznatků a energie do práce.

Nabízí se jim rozmanité možnosti. Mohou si nechat natočit svoji vyučovací hodinu a absolvovat tak virtuální hospitaci mnoha kolegů – ale také se mohou na virtuální hospitace dívat a diskutovat o natočené výuce s jinými učiteli i dalšími pedagogickými odborníky. Pro ty, kdo se chtějí nechat inspirovat v rámci svého oboru, projekt organizuje kvalitní oborové semináře. Na nich se setkají s učiteli, kteří vyučují stejný předmět, a s nimi i s lektorem si vymění praktické zkušenosti a získají metodickou podporu. Zajímavou aktivitou, která je může posunout dál především v oblasti vztahů na pracovišti a při získávání energie do další práce, je koučování. Při něm jim kvalifikovaní kouči s vlastní pedagogickou praxí pomáhají řešit problémy, na které při své práci narážejí.

Koordinátorům jsou určena i klubová setkání. To jsou komorní akce na regionální úrovni, které probíhají přímo na gymnáziích. Účastníci v řízené diskuzi hovoří o tématech, která je zajímají, mohou si prohlédnout hostitelskou školu a vyměnit si kontakty pro případnou další spolupráci. Setkávání s kolegy umožňuje i další aktivita projektu – minikonference. Na nich se potkávají koordinátoři ŠVP a ředitelé i učitelé gymnázií a získávají odborné odpovědi na aktuální témata, a to i za přítomnosti hostů z různých oblastí školské praxe. Na akce přicházejí například pracovníci ČŠI, CERMATu a dalších organizací, a účastníci tak mají informace přímo od pramene.

Specifickou část projektu KURIKULUM G představuje výzkum Kvalitní škola, který je zaměřený na monitoring průběhu a vyhodnocování výsledků kurikulární reformy. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, proto mohou učitelé všechny nabízené aktivity využívat zcela zdarma.

I když jsou aktivity projektu Kurikulum G primárně určeny pro pedagogické pracovníky gymnázií, zástupci středních odborných škol se mohou inspirovat např. shlédnutím virtuálních hospitací nebo se účastnit minikonferencí.

Projekt Kurikulum G je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Je realizován ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze na základě partnerské smlouvy s MŠMT. Více informací na www.kurikulumg.cz.


Digifolio na metodickém portále rvp.cz najdete na  http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=1645

Nahoru

Novinky

Koučování nabídlo lektorům příležitost k zamyšlení a řešení problémů

Účastníci koučování se dobře zorientovali v pěti tematických modulech a dokázali si vybrat témata týkající se jednotlivých modulů. Velmi důležité bylo vytvoření důvěry mezi koučem a účastníky koučování. Zaručení diskrétnosti mělo vliv na výběr témat a otevřenost účastníků. Koučování nabídlo příležitost k zamyšlení a řešení problémů. Účastníci ocenili možnost vyzkoušet si všechny nabízené formy koučování, resp. skupinovou, individuální a koučink přes Skype.  

 

HODNOCENÍ KVALITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ – PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH ZEMÍ

Publikace čtenáře seznámí s nástrojem EQAVET, který patří do skupiny iniciativ Evropské komise, které mají několik společných cílů – zvýšení atraktivity odborného vzdělávání, podporu celoživotního učení a zvyšování mobilit žáků, studentů a pracujících. EQAVET dbá na to, aby v jednotlivých zemích byla budována „kultura“ kvality. Tedy na to, aby na systémové úrovni, i na úrovni poskytovatelů odborného vzdělávání bylo na zajišťování kvality myšleno.  

 

Obhajoba maturitní práce – příručka pro žáky a učitele SOŠ

Příručka se skládá ze dvou samostatných celků určených, jak je z názvu publikace patrné, pro dvě různé cílové skupiny. První a zároveň obsáhlejší část je určena pro žáky středních odborných škol, kteří v ní najdou tipy, návody a rady, jak úspěšně obhájit maturitní práci. Cílové skupině mladých je přizpůsobena i struktura textu, použitý jazyk i způsob zpracování.  

 

V létě proběhne poslední rozesílka publikací

V průběhu léta všem odborným školám a učilištím pošleme publikace CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování, Metodika tvorby školních vzdělávacích programů SOŠ a SOU a CD Profilová maturitní zkouška v odborných školách.  

 

CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování

Příručka CLIL ve výuce - jak zapojit cizí jazyky do vyučování otevírá možnosti integrované výuky v takovém typu vzdělávání, ve kterém se plánuje zavést cizí jazyk nebo alespoň prvky cizojazyčné výuky v odborném předmětu. Pojem odborný předmět používáme pro jakýkoliv vzdělávací obsah nejazykového charakteru, který je vyučován na jakémkoliv typu a stupni vzdělávání. V příručce o CLIL (Content and Language Integrated Learning), tj. obsahově a jazykově integrovaném vyučování, naleznete charakteristické rysy pro CLIL v českém prostředí. Snažili jsme se vymezit důležité principy a cíle CLIL výuky. Zabýváme se také plánováním a realizací CLIL ve vyučovací hodině. Proto jsme zahrnuli množství praktických příkladů, metodických návodů a doporučení, které by měly sloužit cílové skupině učitelů nejazykových předmětů základních a středních škol.  

 

Prezentace výstupů projektu na workshopu partnerství TTnet

Projekt Kurikulum S a jeho výstupy byly prezentovány na workshopu partnerství TT net ČR, který se uskutečnil ve dnech 18.–19. dubna 2012 na zámku v Kostelci nad Černými Lesy. Tématem jarního workshopu bylo "Přispívají měnící se požadavky na kvalifikaci vzdělavatelů v odborném vzdělávání ke zvýšení kvality tohoto vzdělávání". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR.  

 

Modulární projektování školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání

Příručka si klade za úkol pomoci těm, kteří uvažují o modulové výuce a chtěli by začlenit moduly do svých školních vzdělávacích programů nebo je využívat pro rozvíjení mobility žáků a učitelů v rámci ECVET. Příručka se obsahově skládá ze dvou částí: V první části (kapitola 1–4) popisuje obecně vzdělávací moduly, jejich tvorbu a využití pro zpracování ŠVP. V další části (kapitola 5) se věnuje využití a zpracování vzdělávacích modulů pro podporu mobility žáků v rámci systému ECVET .  

 

další novinky