Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní

S postupující reformou odborného vzdělávání se stále výrazněji projevuje potřeba řešit otázky vzdělávání   žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.  

Rovněž problematika pracovního uplatnění absolventů se zdravotním postižením, zejména  potřeba  podpory jejich plynulého přechodu ze sféry vzdělávání do sféry zaměstnání, je vysoce aktuální, protože podmínky za kterých se uskutečnil jejich první vstup na trh práce mohou výrazně ovlivnit průběh jejich celoživotního pracovního uplatnění a eliminovat hrozbu nezaměstnanosti vyplývající z jejich zdravotního znevýhodnění.  
V Národním ústavu odborného vzdělávání proto byly zřízeny tyto webové stránky, na kterých můžete získat řadu aktuálních informací a kontaktů z uvedené oblasti.         

Nahoru