Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Finanční gramotnost: nový prvek školní výuky

Právě vychází první příručka pro učitele středních (ale i základních) škol přinášející všechny podstatné informace z oblasti finanční gramotnosti. Publikace pomůže pedagogům při výuce nového učiva, které přispěje ke zlepšení finanční gramotnosti žáků. Příručku připravil Národní ústav odborného vzdělávání ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Publikace vychází v souladu s harmonogramem Systému budování finanční gramotnosti.  

text tiskové zprávy text tiskové zprávy (92,17 KB)


 

Příručka s názvem Finanční gramotnost – obsah a příklady z praxe škol, kterou nyní dostávají v tištěné podobě všechny střední školy, vysvětluje problematiku finanční gramotnosti a přináší také řadu příkladů dobré praxe. Může být východiskem pro tvorbu učebnic a dalších metodických pomůcek. Elektronická verze příručky je zveřejněna na webových stránkách www.nuov.cz.

 

Proč je nutná finanční gramotnost

Občan moderní společnosti se na každém kroku setkává s reklamami, které ho přesvědčují o tom, že zrovna to nebo jiné zboží musí okamžitě získat. A pokud na to nemá peníze, pomůže mu půjčka bez poplatků, bez ručitele. Nárůst zadluženosti domácností tak podle údajů Českého statistického úřadu činil v rozmezí let 1995 – 2005 téměř 800%. Znalost rizik a dlouhodobých důsledků využívání jednotlivých produktů je stále relativně nízká, ačkoli finanční rizika se stala jedním z hlavních témat dnešního světa. Řada rodin, především nízkopříjmových, není schopna splácet dluhy a hrozí jim, že se dostanou do dluhové spirály.

Podle průzkumu provedeného v roce 2007 společností STEM/MARK přiznává téměř třetina lidí (29 %), že jí úroveň znalostí brání ve využívání finančních produktů. Ohrožena je především mladá populace, která se obvykle nebojí riskovat. Jde o to předejít ukvapeným rozhodnutím, která mladý člověk může učinit z důvodu nízké finanční gramotnosti a která pak mohou nepřiměřeně zatížit jeho další život. Přitom školní výuka se dosud finanční gramotnosti systematicky nevěnuje a chybí k tomu také učebnice a další učební pomůcky.

Co je to finanční gramotnost

Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat svůj osobní či rodinný rozpočet. Finanční gramotnost je specializovanou součástí širší ekonomické gramotnosti, která navíc zahrnuje např. schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí na současný a budoucí příjem, orientaci na trhu pracovních příležitostí, schopnost rozhodovat o výdajích apod.

První kroky ke zlepšení

Usnesení vlády z roku 2005 uložilo ministru financí, ministryni školství, mládeže a tělovýchovy a ministru průmyslu a obchodu připravit systém finanční gramotnosti na základních a středních školách, který má zlepšit finanční gramotnost obyvatel ČR. Na základě tohoto usnesení vznikla strategie finančního vzdělávání v ČR a začala práce na standardech finanční gramotnosti. V roce 2007 byl vytvořen materiál Systém budování finanční gramotnosti, který už obsahuje konkrétní harmonogram jednotlivých kroků nutných pro zavedení finanční gramotnosti do počátečního vzdělávání.

Standardy finanční gramotnosti respektují úroveň žáků v různých etapách vzdělávání. V  základním vzdělávání proto zahrnují hospodaření domácnosti, peníze a finanční produkty, ve středním vzdělávání mají navíc ještě část věnovanou ochraně spotřebitele.

Díky existenci standardů bylo možné zařadit finanční gramotnost do vznikajících rámcových vzdělávacích programů pro střední odborné vzdělávání i gymnázia. Finanční gramotnost je začleněna do ekonomického a společenskovědního vzdělávání a je chápána jako součást klíčových kompetencí, které mají absolventi mít, aby se dokázali plnohodnotně uplatnit v současné společnosti. Už v současnosti některé školy seznamují své žáky s finanční problematikou, protože to považují za důležité. Povinně začnou střední školy finanční gramotnost vyučovat až v souvislosti s postupným zaváděním rámcových vzdělávacích programů (resp. školních vzdělávacích programů) - tedy počínaje školním rokem 2009/2010.

Rámcové vzdělávací programy pro základní školy a víceletá gymnázia zatím finanční gramotnost neobsahují, ale chystá se jejich novelizace. Do té doby mohou tyto školy danou problematiku vyučovat dobrovolně.

Rádi odpovíme na vaše případné dotazy.

Ing. Eva Rathouská-Grmelová, eva.grmelova@nuov_cz, 724652209

Ing. Lukáš Hula, lukas.hula@nuov_cz, 736111977

PaedDr. Věra Němcová, vera.nemcova@nuov_cz, 724652231

Národní ústav odborného vzdělávání

Weilova 1271/6, Praha 10 tel:  274 022 111

www.nuov.cz

PhDr. Viola Horská horska@vuppra­ha.cz (horska@vuppraha_cz), 261 341 466

Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Novodvorská 1010/14  142 01 Praha 4

www.vuppraha.cz

 

Nahoru