Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Žáci učebních oborů právě skládají závěrečné zkoušky

Tisková zpráva  -   V průběhu června probíhají na všech školách s učebními obory závěrečné zkoušky. Většina z nich je letos uspořádá podle jednotného zadání. Jednotné závěrečné zkoušky se v učebních oborech zavádějí postupně a školy je přijímají dobrovolně.    

Jednotná zadání zaručují, že zkouška bude obsahovat všechna témata, která jsou nezbytná z hlediska současné praxe v daném oboru. Na tvorbě jednotných zadání se podílejí školy, odborníci z praxe a pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání. Zástupci zaměstnavatelů jsou také členy zkušebních komisí, které hodnotí výkony žáků u závěrečných zkoušek. „Spolupracujeme na vzniku nové zkoušky, protože chceme, aby se sjednotila úroveň škol, které vyučují polygrafické obory. A také chceme přimět pedagogy, aby na sobě pracovali a měli přehled o všech novinkách.“ říká prezident Svazu polygrafických podnikatelů Jan Sochůrek. Podle jeho zkušeností nejsou všechny školy adekvátně vybaveny a jejich výuka pak není kvalitní. „Proto jsme stanovili polygrafické minimum a škola, která ho nesplňuje, by neměla tyto obory učit,“ dodává Sochůrek.

Větší šance na dobré uplatnění
„Absolvent, který získá výuční list na základě jednotné zkoušky, by měl mít větší šanci na dobré uplatnění, protože zaměstnavatelé budou vědět, že své řemeslo ovládá,“ říká Dana Kočková z Národního ústavu odborného vzdělávání, který má reformu závěrečných zkoušek na starosti v rámci projektu ministerstva školství Nová závěrečná zkouška. Při zkoušce podle nového pojetí se ukáže, jestli žák dokáže prakticky použít znalosti a dovednosti získané ve škole. Výsledky zkoušek prováděných na různých školách také budou mnohem lépe srovnatelné.

Zkoušky na školách právě probíhají

Ve Střední škole řemesel a služeb ve Velkém Meziříčí právě probíhá praktická část závěrečných zkoušek. Žáci oboru Kuchař – číšník pro pohostinství mají tři dny na to, aby ukázali, že se naučili vařit rozličné pokrmy i obsluhovat. Připravují přitom také slavnostní tabuli, a aby měly zkoušky dostatečnou váhu, nedělají to ve cvičných prostorech, ale prezentují své nápady v tělocvičně, kam se na ně mohou přijít podívat spolužáci i rodiče. „Pozvali jsme i žáky základních škol, aby viděli, jak to u nás vypadá a co se všechno naučí, když k nám půjdou do učení,“ upřesňuje ředitelka školy Alena Vodová. „Jsme rádi, že zkoušky děláme podle nového pojetí, je to pro nás věc prestiže, motivuje to učitele i žáky. Navíc zkoušky jsou teď komplexnější a lépe ukazují, co se žáci naučili. Po jejich složení dostávají absolventi také certifikát nové závěrečné zkoušky a to posiluje jejich prestiž i sebevědomí,“ dodává ředitelka Vodová.

Učební obory se dnes vyučují na 461 školách a přitom 372 (81 %) z nich využije jednotné zadání při závěrečných zkouškách buď celé, nebo jeho část. „V tomto školním roce šlo hlavně o to, aby se všechny školy mohly seznámit s jednotným zadáním pro obory, které vyučují. Vědí tedy, jak je zadání koncipováno, a mohou se dobře připravit na jeho přijetí v příštích letech,“ říká Dana Kočková z NÚOV. Nová závěrečná zkouška by nakonec měla být zavedena do všech škol, k tomu je ale třeba vytvořit legislativní podmínky. „Samozřejmě nás těší, že je účast škol tak velká, i když je to dobrovolné,“ dodává Kočková.

O průběhu zkoušek na školách se můžete sami přesvědčit, rádi Vám zprostředkujeme potřebné kontakty a odpovíme na Vaše dotazy.

  • Ing. Dana Kočková, hlavní manažerka projektu e-mail: dana.kockova@nuov_cz, tel.: 274 022 411 Mobil: 724 652 205
  • Ing. Hana Hušáková, manžerka pro organizaci a logistiku e-mail: hana.husakova@nuov_cz, tel.: 274 022 424
  • RNDr. Libor Berný, manažer pro informační systém NZZ e-mail: libor.berny@nuov_cz, tel.: 274 022 136

Další informace na www.nuov.cz/nzz
Národní ústav odborného vzdělávání
Weilova 1271/6
102 00 Praha 10
Tel.: 274 022 111

  • Projekt Nová závěrečná zkouška řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav odborného vzdělávání, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

disk.png tisková zpráva ke stažení (197,00 KB)

Nahoru

Novinky

SOUTĚŽ SOP

Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR vyhlašujeme soutěž samostatných odborných prací v gastronomických oborech  

 

Konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“

Dne 8. března 2012 se u příležitosti ukončení projektu NZZ uskutečnila konference „Nová závěrečná zkouška – kvalita pro učňovské školství“. Konference se zúčastnili ředitelé a zřizovatelé odborných škol, odborníci z praxe, zástupci Hospodářské komory ČR, krajů, ČŠI a dalších partnerů v odborném vzdělávání.  

 

Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole

příručka Závěrečná zkouška podle jednotného zadání ve škole -  školní rok 2011/2012  

 

Zadání samostatné odborné práce

V březnu 2012 budou zpřístupněna jednotná zadání,  která školy mohou využít pro závěrečné zkoušky 2011/2012. Součástí jednotného zadání je v některých oborech samostatná odborná práce (SOP) . Její zařazení do závěrečné zkoušky je závazné.  

 

Pilotní ověřování jednotného zadání v oborech vzdělání kategorie E

Ve školním roce 2010 - 2011 se příprava jednotného zadání poprvé soustředila rovněž na obory středního vzdělání s výučním listem kategorie E.  

 

další novinky