Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání

Sledování a vyhodnocování uplatnění absolventů na trhu práce na jedné straně a požadavků na soulad mezi profesní strukturou absolventů a potřebami trhu práce na straně druhé vyžaduje věnovat pozornost i uplatnění získaného vzdělání po přechodu na trh práce. Je skutečností, že mnoho absolventů nepracuje ve své profesi, což vyplývá i ze šetření týkajících se přechodu absolventů škol do praxe. Přesnější pohled však lze získat i analýzami, které zahrnují podstatně větší vzorek.  


Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

 

Šetření shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání přináší jednu z možností hodnocení uplatnění absolventů ve sféře práce. Umožňuje získat základní přehled o uplatňování pracovníků se středním odborným vzděláním ve sféře práce a o vztahu získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání (zejména u mladé populace). Studie vychází z analýzy údajů získaných ve Výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS).

 

 

Nahoru