Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání - 2002

Vojtěch, J. - Festová, J.; Praha, NÚOV 2002  

ke stažení ke stažení (860,25 KB)


V roce 1998 byla v rámci společného projektu NÚOV, ÚIV a CSVŠ zpracována studie Uplatnění absolventů středního odborného vzdělávání na trhu práce, která se zabývala problematikou uplatnění absolventů ve sféře práce, a to převážně z hlediska shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání. Studie vycházela z analýz údajů získaných ve Výběrovém šetření pracovních sil (VŠPS) v roce 1996.V roce 2002 se Národní ústav odborného vzdělávání rozhodl danou oblast opět zanalyzovat. Šetření bylo založeno na výsledcích Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) z roku 2001 a na odborném posouzení garantů oborů vzdělání (pracovníků NÚOV). Umožnilo získat základní přehled o uplatňování pracovníků středoškolského odborného vzdělávání ve sféře práce a o vztahu získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání (zejména u mladé populace). Po pěti letech vývoje jak školské sféry, tak i trhu práce bylo v rámci této analýzy umožněno aktualizovat informace v této oblasti a zároveň je porovnat s výsledky studie z roku 1998.

 

Nahoru