Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2009

Doležalová, G. - Vojtěch, J.; Praha: NÚOV, 2011. 50 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,07 MB


Studie analyzuje shodu dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání v roce 2009 a představuje tak jednu z možností hodnocení problematiky uplatnění absolventů ve sféře práce. Publikace obsahově i metodicky navazuje na předchozí šetření z let 2001 a 2005, založena je na datech z Výběrového šetření pracovních sil. Daná problematika je sledována jak z hlediska uplatnění absolventů v příslušném profesním oboru, tak z pohledu původního vzdělání pracovníků v jednotlivých zaměstnáních, přičemž pozornost je zaměřena především na skupinu pracovníků se středoškolským odborným vzděláním a pouze na vybrané skupiny oborů vzdělání. Na úvod je analyzována profesní struktura absolventů podle jednotlivých kategorií vzdělání, a to jak z hlediska klasifikace zaměstnání KZAM, tak i z pohledu hlavních seskupení zaměstnání. Profesní struktura absolventů je hodnocena rovněž z hlediska skupin oborů a úrovně dosaženého vzdělání. Stěžejní část představuje analýza shody získaného vzdělání a vykonávaného zaměstnání, klíčovou je přitom kapitola hodnotící tuto shodu ve skupinách oborů; kromě samotného hodnocení shody je obsažen i komplexnější pohled na vybrané skupiny oborů. Na závěr je hodnocena shoda zaměstnání a vzdělání, tj. toho, jaké vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. 

 

Nahoru

Shoda dosaženého vzdělání

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky