Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Shoda dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání – 2005

Vojtěch, J. - Doležalová, G.; Praha, NÚOV 2006, 44 stran.  

ke stažení ke stažení (582,07 KB)


Studie sleduje, do jaké míry je získané vzdělání uplatňováno v následném zaměstnání. Situace je sledována ve dvou rovinách, a to: zda absolventi naleznou uplatnění v příslušném profesním oboru, a to jak z hlediska dosažené úrovně vzdělání, tak i z pohledu odborného zaměření a jaké původní vzdělání mají pracovníci v jednotlivých zaměstnáních. Studie se zabývá také zhodnocením změn oproti stavu v roce 2001. Analýza zahrnuje absolventy s maturitou a vyučené ve věkové kategorii 20 – 24 let., přičemž se hodnotí zaměstnání, které vykonávali v roce 2005. Větší celkovou shodu dosaženého vzdělání a pracovního uplatnění vykazuje kategorie vyučených absolventů, především v oborech služeb, strojírenství a stavebnictví. V maturitních oborech je celková shoda sice nižší, ale velmi vysoké shody je dosaženo u zdravotnických, ekonomických a pedagogických oborů. Studie mimo jiné ukazuje  i jistý nesoulad mezi strukturou absolventů a reálnými možnostmi jejich uplatnění  na trhu práce, která nutí část absolventů hledat uplatnění v jiném oboru, než pro který byli připravováni.

Nahoru