Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Literatura a studijní materiály pro práci s nadanými žáky

LITERATURA PRO PRÁCI S NADANÝMI ŽÁKY

JURÁŠKOVÁ, J. Základy pedagogiky nadaných. Praha: IPPP, 2006.

HŘÍBKOVÁ, L. Nadání a nadaní. Praha: GRADA, 2008. 

DOČKAL, V. Zaměřeno na talenty, aneb nadání má každý. Praha: Nakladatelství LN, 2005. 

LAZNIBATOVÁ, J. Nadané dieťa - jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. 1. vydání. Bratislava: IRIS, 2001.

FOŘTÍKOVÁ, J. Talent a nadání - jejich rozvoj ve volném čase. 2. revidované vydání. Praha: NIDM MŠMT, 2009. 

STERNBERG, R. J. Úspěšná inteligence: jak rozvíjet praktickou a tvůrčí a inteligenci. Praha: GRADA, 2001.

FOŘTÍK, V., FOŘTÍKOVÁ, J. Nadané dítě a rozvoj jeho schopností. Praha: Portál, 2007.

CAMPBELL, J. R. Jak rozvíjet nadání vašich dětí. Praha: Portál, 2001.

FOŘTÍKOVÁ, J.(Ed.), RENZULLI, J., REISOVÁ, S., MONTGOMERY, D., JURÁŠKOVÁ, J. Úspěšná výuka mimořádně nadaných dětí. Praha: TRITON, 2008.

MACHŮ, E. Rozpoznávání a vzdělávání rozumově nadaných dětí v běžné třídě základní školy. Brno: PdF MU, 2006.

KOLEKTIV AUTORŮ. Práce s talentovanou mládeží. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 25. - 27. 9. 2008 v Brně. Brno: JCMM, 2008.

 

STUDIJNÍ MATERIÁLY

ČŠI: Umí školy pracovat s nadanými žáky? tématická zpráva ČŠI, srpen 2008 odkaz

EURYDICE: Specifická vzdělávací opatření na podporu všech forem nadání žáků v Evropě, Pracovní dokument, červen 2006  odkaz

Nahoru