Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Ustavující konference partnerství TTnet ČR: leden 2005

logo.jpg TTnet České republiky zahájil oficiálně svou činnost na Ustavující konferenci konané 21. ledna 2005 v pražském hotelu Olympik za podpory MŠMT a Cedefop. Zakládajícími členy Partnerství jsou profesionálové, kteří se podíleli na formulaci programového dokumentu - Národního rámce TTnetu ČR. Konference se zúčastnilo bezmála 90 odborníků z oblasti odborného vzdělávání.  

Posláním TTnetu je podpora profesionality těch vzdělavatelů, kteří připravují učitele odborných předmětů, instruktory a lektory pro pedagogickou práci.

Dokumenty z konference:

Národní rámec pro TTnet ČR Národní rámec pro TTnet ČR (719,00 KB) - je zásadním dokumentem při zakládání partnerství. Tento text je programovým prohlášením TTnetu ČR. Přináší informace o současném systému odborné přípravy učitelů, instruktorů a lektorů v OVP, analyzuje silné a slabé stránky tohoto systému a navrhuje konkrétní cíle a aktivity, kterým se Partnerství hodlá věnovat. Autory Národního rámce jsou zástupci vysokých škol připravujících učitele, ředitelé a učitelé středních odborných škol, zástupce Asociace institucí vzdělávání dospělých, sociální partneři z podnikové sféry, experti z vědeckovýzkumných pracovišť a zástupci ministerstva školství. Vznik textu Národního rámce facilitovali pracovníci Národního ústavu odborného vzdělávání, který byl pověřen koordinací TTnetu ČR.

PROGRAM konference. První část konference byla věnována TTnetu v evropském kontextu a cílům, které si TTnet ČR vytkl pro první období svého fungování. V druhé části se řečníci soustředili na vybrané aspekty učitelské profese. Značná část konference byla věnována neformálním setkáním hostů v přívětivých prostorách sálů Athéna, Afrodité a Paris Hotelu Olympik v Karlíně.

Seznam účastníků

Prezentace a proslovy

Konferenci zahájil RNDr. Jaroslav Müllner, náměstek ministryně školství, který ve svém projevu přivítal vznik TTnetu a podpořil NÚOV jako koordinátora partnerství. Ředitel NÚOVu, RNDr. Miroslav Procházka zmínil ve svém projevu podstatné souvislosti vzniku TTnetu ČR. Koordinátorka evropského TTnetu Mara Brugia z Cedefopu prezentovala cíle, aktivity a výsledky evropských sítí TTnet. Ronald Sultana, spolupracovník evropského TTnetu, prezentoval zapojování nových členských států do sítě TTnet. Ředitel NÚOVu Miroslav Procházka shrnul Evropské iniciativy pro rozvoj odborného vzdělávání. Richard Veleta, koordinátor TTnetu ČR, prezentoval cíle a aktivity vznikajícího TTnetu, které byly formulovány přípravnou skupinou v druhé polovině roku 2004. V druhé polovině konference prezentovala doc. Jaroslava Vašutová z Ústavu pro výzkum a rozvoj vzdělávání problematiku profesního standardu v profesionalizaci učitelů odborných škol. Paní Pia Cort z dánského TTnetu představila výsledky projektu "PROFF - Professionalisation of VET teachers for the future". A v závěru konference se pan Edwin Webb z britského TTnetu věnoval problematice kvality ve vzdělávání učitelů a lektorů.

Fotogalerie (pro zvětšení klikněte):

Úvodní slovo Jaroslava Mullnera

Mara Brugia z Cedefopu

Ronald Sultana

Miroslav Procházka, ředitel NÚOV

Richard Veleta, tehdejší koordinátor TTnetu ČR

Jaroslava Vašutová, ÚVRV Pedf UK

Pia Cort z dánského TTnetu

Edwin Webb, TTnet UK

Edwin Webb a Mara Brugia

koordinátoři TTnetu

Ronald Sultana a Jaroslav Mullner

auditorium konference

 

 

 

 

Nahoru