Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

partneři TTnetu ČR

Workshop_TTnet___30.__31.3._2011__foto_2.jpg TTnet ČR je neformálním partnerstvím, nemá právní subjektivitu. Koordinaci spolupráce zajišťuje Národní ústav odborného vzdělávání, a to z pověření MŠMT. Nejvýznamnějšími partnery TTnetu ČR na úrovni organizací je Cedefop - Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání a MŠMT. Individuálními partnery TTnetu ČR jsou lidí z různých profesí a kontextů, z ČR i zahraničí, které spojuje téma profesního rozvoje učitelů, instruktorů, lektorů, trenérů působících v oblasti odborného vzdělávání. Tito spolupracovníci TTnetu přirozeně zastupují své mateřské organizace, ale tato nominace je víceméně neformální.  

o Cedefopu

 

partnerská organizace: její webové stránky: zastupuje:
Česká školní inspekce www.csicr.cz Mgr. J. Kadlec
Národní agentura pro evropské projekty www.naep.cz Mgr. H. Slivková
VŠE v Praze, katedra didaktiky ekonomických předmětů kdep.vse.cz Prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
VŠ technická a ekonomická v Českých Budejovicích www.vstecb.cz RNDr. V. Kostka
Ústav stavební ekonomiky a řízení FAST VUT v Brně www.fce.vutbr.cz PhDr. D. Linkeschová, CSc.
Západočeská univerzita v Plzni, katedra technické výchovy www.zcu.cz PaedDr. P. Mach, CSc.
VŠB Technická univerzita v Ostravě www.vsb.cz Doc. PaedDr. A. Roják, CSc.
PhDr. M. Miklošíková, Ph.D.
Metropolitní univerzita v Praze www.mup.cz Doc. Ing. M. Rotport, CSc.
PedF UK v Praze www.pedf.cuni.cz PhDr. I. Syřiště, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU v Brně, Katedra didaktických technologií www.muni.cz Mgr. P. Pecina, Ph.D.
Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita v Praze www.ivp.czu.cz Ing. E. Kříž, Ph.D
SŠE a S Chomutov www.ssescv.cz Bc. J. Lancoš
Vzdělávací institut Středošeského kraje,
zařízení pro DVPP, Nymburk
www.visk.cz Bc. Běla Outratová
Centrum uznávání celoživotního učení, Olomouc www.cuok.cz PaedDr. J. Polášek
Střední škola elektrotechnická,Hluboká nad Vltavou www.sosehl.cz Ing. J. Staněk
VOŠ a SŠSE - OP, Praha www.spve.cz V. Havlíček
L. Znamenáček
VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí www.copsu.cz Ing. F. Kamlach
Česká pedagogická společnost www.cpds.cz
VŠO v Praze, o.p.s www.vsopraha.cz Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
VOŠ a SPŠ Varnsdorf www.vosvdf.cz

Ing. Bc. Jan Hodničák


Nahoru