Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Publikace a periodika

 
Periodika:

Bulletin Odborné vzdělávání (4 x ročně)
Zpravodaj Odborné vzdělávání v zahraničí (měsíčník)
Rozhledy časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci (10x ročně a 2 speciální čísla)
TAMR - Technické aktuality a metodické rozhledy pro střední technické vzdělávání (čtvrtletně) - vydávání ukončeno v roce 2008


Publikace:

Zkratky a akronyma - elektronický slovník 

A  B  C-CH  CI-Č  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P Q  R  S  T  U  V  W  Y  Z

Nahoru