Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Rozhledy

časopis pro písemnou a elektronickou komunikaci

 

 

POZOR! Tyto stránky už nebudou aktualizovány. Veškerý obsah je nadále na

https://nuv.cz/vzdelavani-v-cr/statni-tesnopisny-ustav

 

 

Předplatné

 

Rozsah 20 stran B5 – náklad 9 000 výtisků.

Vychází desetkrát ročně plus dvě speciální čísla.

87. ročník (od r. 1925)

Odpovědný redaktor Ing. Petr Hais (rozhledy@nuv_cz)

 

 

Starší čísla

Obrázek pro titulní stránku časopisu vytvořila Daniela Chamoutová, vytvarnice@gmail_com https://vytvarnice.webgarden.cz
Titulní stránka

Rozhledy – speciál č. 2

Titulní stránka časoopisu

Časopis je určen studentům a učitelům středních škol, v nichž se vyučuje předmět písemná a elektronická komunikace, technika administrativy, obchodní korespondence, informatika či cizojazyčná korespondence. Poslouží i zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí procvičit v psaní na klávesnici, použití korektury textu, stylizaci všech druhů písemností (obchodních, personálních, občanských, právních) včetně cizojazyčných, typografické dovednosti či práci v textových procesorech a tabulkových kalkulátorech.

Co v časopise najdete:

  • texty a úlohy, na nichž si procvičíte korekturu textu, profesionální zpracování textu, typografické zásady a psaní na klávesnici počítače (rychlopis)
  • materiály k procvičení dovedností začátečníků i těch, kteří se připravují ke státní zkoušce
  • materiály ke stylizaci všech druhů písemností (obchodních, personálních, občanských, právních atd.)
  • novinky a trendy z oblasti písemné a elektronické komunikace, techniky administrativy a obchodní korespondence
  • materiály k procvičování cizojazyčných opisů a cizojazyčné korespondence
  • návody a pomůcky pro práci v textových procesorech a tabulkových kalkulátorech
  • aktuální informace Státního těsnopisného ústavu, informace o státních zkouškách, soutěžích a mistrovstvích


Aktualizace:

Nahoru