Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

TAMR

obalka_tamr2.gif TAMR je určen pedagogům, kteří na středních odborných školách vyučují maturitní vzdělávací programy technického zaměření; všem, kteří hledají informace o středním technickém vzdělávání; pracovníkům školských odborů krajských úřadů a vybraným pracovníkům ministerstva školství. Najdete v něm informace o struktuře a obsahu všech forem přípravy českého odborného školství; údaje o vývoji struktury pracovních sil a analýzy vývoje uplatnění absolventů na trhu práce v kontextu České republiky a zemí Evropské unie; návrhy nových koncepcí ve vzdělávací sféře, způsoby jejich realizace; odpovědi na otázky související se vzdělávací politikou, s trendy vývoje školství v zahraničí a s transformací českého školského systému; články o metodice středního odborného vzdělávání a informace o nově schvalovaných či připravovaných učebních dokumentech; informace o vyšším odborném vzdělávání; výsledky grantových úkolů, studií, výzkumů ústavu  


Ve sborníku se věnujeme zkušenostem škol s metodikou výuky i projektům Leondardo da Vinci nebo Socrates. Pokud chcete k těmto, případně dalším tématům sdělit čtenářům své názory či zkušenosti, máte možnost v TAMRu publikovat. Svůj příspěvek, nebo nabídku na jeho napsání, můžete zaslat na adresu redakce - vojtech@nuov_cz, příspěvky jsou honorovány.

Periodicita: vychází čtvrtletně - v březnu, květnu, říjnu a prosinci
Rozsah: 28 stran A4
Cena: 40,- Kč celoroční předplatné (čtyři čísla) činí 160,- Kč
Náklad:  380 kusů
Odpovědný redaktor: Jiří Vojtěch vojtech@nuov_cz  
Historie: vychází od roku 1959

Nahoru