Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu - 2010

Šťastnová, Pavlína. Praha: NÚOV 2011, 77 stran.  

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,14 MB)

 


IMG.jpgStudie se snaží zmapovat poptávku zaměstnavatelů, reprezentovanou inzercí v denním tisku a na internetu na podzim 2010. Jedná se již o třetí vlnu kvantitativního šetření (předchozí proběhla v letech 2005 a 2007), díky čemuž je možné sledovat požadavky zaměstnavatelů na nové pracovníky i v čase a zjišťovat, jak se v nich odráží ekonomický vývoj, a které požadavky jsou spíše trvalejšího charakteru a tedy klíčové. Inzertní nabídka pracovních míst je ve studii sledována z několika úhlů pohledu (z hlediska jednotlivých požadavků zaměstnavatelů a dalších typických znaků inzertní nabídky), a to jak celkově, tak zároveň také v rozčleněné podobě podle hlavních tříd zaměstnání KZAM.

Po úvodní metodické části se studie věnuje nabídce v denním tisku, v další části se pozornost zaměřuje na internetovou inzerci a v závěrečné kapitole jsou oba informační kanály porovnány a je zhodnocen i posun oproti předchozím šetřením. Studii doplňuje obsažná přílohová část.

Nahoru

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2006

Potřeby zaměstnavatelů z pohledu analýzy inzertní nabídky zaměstnání a názorů pracovníků personálních agentur - 2008

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky