Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Absolventi středních škol a terciárního vzdělávání

Zájem o vzdělávání a nárůst vzdělávacích příležitostí ve vyšších úrovních vzdělání vede k  postupnému zvyšování vzdělanostní úrovně obyvatel České republiky, především u mladé generace, která si více uvědomuje důležitost vzdělání. Tento trend je podporován školskou politikou a je významný zejména v nárůstu počtu mladých lidí vstupujících do terciárního vzdělávání. Dochází tak k postupnému vyrovnávání výrazného deficitu, který byl zřejmý v porovnání s podílem vysokoškolsky vzdělaných ve vyspělých zemích. Situaci absolventů středních škol mapují dále uvedené publikace.  


Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2010

 

Úspěšnost absolventů středních škol ve vysokoškolském studiu, předčasné odchody ze vzdělávání - 2011

 

Publikace informují jak o situaci absolventů středoškolských oborů ukončených maturitou, kteří se ucházejí o přijetí do terciárního vzdělávání bezprostředně po ukončení střední školy, tak o situaci absolventů středních škol během jejich vysokoškolského studia. Zájem absolventů středních škol o vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání (podíl přihlášených), jejich úspěšnost při přijímacím řízení (podíl přijatých), problematika předčasného ukončování studia a přestupů v rámci studia jsou sledovány nejen v rozčlenění podle druhů vzdělávání (gymnaziální obory, lycea, maturitní obory SOŠ a SOU a obory nástavbového studia), ale i v podrobném členění podle skupin oborů.

 

Nahoru