Výběr jazyka
Cz
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání

Kleňhová, Michaela. – Vojtěch, Jiří. Praha: NÚOV, 2011. 84 stran.  

Puplikace ke stažení Publikace ke stažení


Studie zpracovaná v rámci projektu VIP Kariéra II – KP mapuje studijní volbu absolventů středních škol podle jednotlivých typů vzdělání a oborových skupin bezprostředně po ukončení středního vzdělání a představuje tak důležitý článek komplexního pohledu na vzdělávací dráhu absolventů středních škol.

Studie navazuje na stejnojmennou publikaci vydanou v roce 2006. Prezentované údaje tak v kontextu současného rychlého vývoje v oblasti terciárního vzdělávání představují potřebnou aktualizaci a zároveň východisko pro sledování dalších změn, které lze v souvislosti se zavedením jednotné státní maturitní zkoušky očekávat.

Publikace přináší detailní informace o přechodu absolventů v podrobném členění s využitím řady grafů a tabulkových přehledů. Strukturována je do 6 kapitol.

Úvodní dvě kapitoly se věnují uvedení do tématu, obsahují informace o datových zdrojích a podrobné metodické poznámky. Třetí kapitola se zaměřuje na charakteristiku přechodu absolventů do terciárního vzdělávání podle jednotlivých typů středního vzdělání a dále i podle skupin oborů. Podrobně se soustřeďuje na absolventy gymnázií, lyceí, oborů středního vzdělání s výučním listem i oborů středního vzdělání zakončených maturitní zkouškou. Samostatná podkapitola je věnována rovněž i absolventům nástaveb. Čtvrtá kapitola sleduje detailně přechod do terciárního vzdělání v rozdělení podle vybraných skupin oborů. Pátá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí získaných poznatků. V závěru publikace je uvedena přílohová část se souborem tabulek a grafů, v nichž jsou podrobně a přehledně shrnuty údaje o počtech uchazečů o studium, počtech uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počtech přijatých a další, a to i z hlediska vývoje v posledních čtyřech letech.

Studie je orientována především na potřeby odborné veřejnosti, umožňuje získat detailní informace o přechodu absolventů středních škol do terciárního vzdělávání a porovnat jejich úspěšnost jak podle vzdělání, tak i podle skupin oborů.

Nahoru

Novinky

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2012

Burdová, Jeny – Chamoutová, Daniela.  Praha, NÚV 2012, 44 stran.  

Pondělí,  5. listopad 2012
 

Rozhodování žáků základních a středních škol o dalším studiu a práci v pohledu žáků i jejich rodičů

Hlaďo, Petr - Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 44 stran.  

Středa, 17. říjen 2012
 

Jak žáci základních a středních škol vybírají svou další vzdělávací nebo pracovní kariéru

Šťastnová, Pavlína – Drahoňovská, Petra. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 40 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství Úřadu práce ČR

Drahoňovská, Petra – Eliášková, Ivana. Praha: Národní ústav pro vzdělávání 2012, 38 stran.  

Čtvrtek,  9. srpen 2012
 

další novinky