Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání - 2006

Kleňhová, M. - Vojtěch, J.; Praha, NÚOV 2006, 67 stran.    

ke stažení ke stažení (1,03 MB)


 

Publikace mapuje situaci absolventů středoškolských oborů ukončených maturitou, kteří se ucházejí o přijetí do terciárního vzdělávání bezprostředně po ukončení střední školy. Předmětem šetření je dostupnost tohoto vzdělávání, a to v podobě analýzy zájmu absolventů středních škol o vyšší odborné a vysokoškolské vzdělávání (podíl přihlášených) a jejich úspěšnosti při přijímacím řízení (podíl přijatých), a to nejen v rozčlenění podle druhů vzdělávání (gymnaziální obory, lycea, maturitní obory SOŠ a SOU a obory nástavbového studia), ale i v podrobném členění podle skupin oborů. Významnou součástí práce je zmapování směřování absolventů jednotlivých skupin středoškolských oborů do oborových skupin terciárního vzdělávání. Přehlednosti přispívají kapitoly, které srovnávají situaci absolventů při přechodu do terciárního vzdělávání jak podle jednotlivých druhů vzdělání, tak podle skupin oborů vzdělání.

Nahoru