Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Tvorba a využívání sítě vzdělávacích subjektů schopných hodnotit jednotky kvalifikace

Cíl : Zapojit do testování procesů ECVET subjekty, zejména školy, které mají zkušenosti s hodnocením (dílčích) kvalifikací.

Popis: Akce zahrnuje přípravu návrhu na doplnění aktivit v sítích vytvořených v rámci systémového projektu MŠMT UNIV o pilotní testování a podporu partnerství (tuzemských i zahraničních), v nichž bude možné vyzkoušet mechanismy reálného přenosu kreditních bodů ve smyslu ECVET.

Přitom dojde k přímému využívání zkušeností škol a dalších subjektů získaných v oblasti uznávání výsledků dalšího vzdělávání/učení.

Hodnocení potřebnosti akce: 1,8

Nahoru