Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Návrh akcí podporujících implementaci ECVET v ČR

Řešitelé systémového projektu MŠMT Partnerství a kvalita navrhli i konkrétní akce směřující k podpoře zavádění ECVET v České republice. Jsou to akce doporučené nejen řešitelským týmem projektu, ale i dosud oslovenými externími odborníky, kteří se vyjádřili ke vstupním návrhům.

Navrhované akce jsou dále řazeny zhruba v pořadí, které odráží vnímání potřeby jejich realizace externími odborníky.

Potřebnost realizace kvantifikuje položka „Hodnocení potřebnosti akce v projektu Partnerství a kvalita": maximální potřebnosti odpovídá hodnota 1, minimální potřebnosti hodnota 10.

 1. Přiřazování kreditních bodů dílčím kvalifikacím v NSK
 2. Přiřazování kreditních bodů kombinacím znalostí, dovedností a kompetencí v NS
 3. Příprava podpůrného projektu v programovém rámci „ESF-technická pomoc"
 4. Stanovení instituce, která převezme odpovědnost za obsahovou a organizační podporu implementace ECVET v České republice
 5. Tvorba a rozšiřování informační základy
 6. Dopracovávání konceptu ECVET na evropské úrovni
 7. Využívání provedené SWOT analýzy
 8. Tvorba sítě zájemců o testování ECVET
 9. Tvorba a využívání sítě vzdělávacích subjektů schopných hodnotit jednotky kvalifikace
 10. Manuál pro zájemce o ověřování ECVET
 11. Specifické zaměření mezinárodních mobilit
 12. Aplikace ECVET pouze v takovém rozsahu, který umožní využívat postupného vývoje nástroje v Evropě

Možnost hodnotit, komentovat a doplnit aktuální podobu návrhů akcí  prostřednictvím internetu poskytuje elektronický formulář ZDE

 

Nahoru