Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Jiné rámce kvalifikací používají místo znalostí, dovedností a kompetencí jiné nebo další kategorie a dimenze. Jsou rámce kvalifikací s jinými dimenzemi vůbec srovnatelné?

V národních, regionálních a odvětvových rámcích kvalifikací mohou být deskriptory přizpůsobeny příslušným cílům a účelům (např. specifickým potřebám státu nebo odvětví). Proto neexistuje jen jeden obecný a platný způsob užití deskriptorů, možné jsou různé způsoby.

Např. ve skotském rámci se rozlišují „znalosti a porozumění", „praxe: aplikované znalosti a porozumění", „obecné kognitivní dovednosti", „komunikace,  dovednosti IKT a znalost základních početních úkonů", a „samostatnost, zodpovědnost a práce s ostatními".

V Irsku jsou používány následující kategorie: „šířka znalostí", „druh znalostí, rozsah know-how a dovednosti", „selektivita know-how a dovednosti", "kontext kompetence", „úloha kompetence", „kompetence učení jak se učit", a „vhled (kompetence)".

EQF byl vytvořen tak, aby měl co nejjednodušší diferenciace a také jich měl co nejméně (viz také otázka 3). EQF se zaměřuje na ty nejdůležitější a nejpodstatnější aspekty. Všeobecný charakter deskriptorů EQF spolu se skutečností, že zahrnují srovnatelnost a přidělení/vztah, je umožněn, protože obecnější deskriptory EQF obsahují velmi podobné deskriptory, jaké jsou v již existujících rámcích kvalifikací.

Nahoru