Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Vysvětlení Evropského rámce kvalifikací pro celoživotní vzdělávání

 logo.JPG

 

 

 

 

  1. Proč je EQF nazýván „meta-rámcem"?
  2. Jaké jsou zásady tvorby deskriptorů a jak důležité je použití správných slov při jejich formulaci?
  3. Co je míněno termíny „znalosti, dovednosti a kompetence" a proč je používáme?
  4. Jiné rámce kvalifikací používají místo znalostí, dovedností a kompetencí jiné nebo další kategorie a dimenze. Jsou rámce kvalifikací s jinými dimenzemi vůbec srovnatelné?
  5. Někdo říká, že EQF by neměl být rámec kvalifikací, ale rámec kompetencí. Někteří dokonce navrhují, že „kompetence" by mohl být vhodný zastřešující termín pro tabulku. Je to správné a co se tím myslí?
  6. Část národního systému kvalifikací na určité úrovni zapadá přesně do jednoho ze tří sloupců, ale podle jiné dimenze se lépe hodí do jiné úrovně. Je možné, aby se jedna a tatáž skupina kvalifikací vztahovala k různým úrovním?
  7. Je některý ze sloupců tabulky deskriptorů důležitější než jiný?
  8. Musí být EQF vnímán jako žebříček? Musí být k získání určité úrovně absolvovány všechny stupně? Pokud ano, proč žebříček končí na osmém stupni, když EQF je rámec pro celoživotní vzdělávání? Může někdo získat kvalifikaci na různých úrovních, nebo se počítá jen ta nejvyšší?
  9. Mohou být deskriptory EQF použity také v národních rámcích kvalifikací?
  10. Proč nejsou některé kompetence, třeba klíčové kompetence a meta-kompetence (např. uvědomění si potřeby udržitelného rozvoje, učení jak se učit nebo etické kompetence), zahrnuty do EQF?
  11. Může být EQF použit ke třídění vzdělávacích programů a povolání?
  12. Jaký je vztah mezi EQF a rámcem pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (EHEA)?

Nahoru