Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Je některý ze sloupců tabulky deskriptorů důležitější než jiný?

Existující kvalifikace se výrazně různí podle svého zaměření na znalosti, dovednosti nebo kompetence, např. akademické kvalifikace se soustřeďují více na znalosti, zatímco odborné kvalifikace se soustřeďují spíše na dovednosti a kompetence. Tři dimenze použité v EQF by měly pomoci identifikovat tyto rozdíly v procesu přidělování kvalifikací. V žádném případě EQF nechce ani zvýhodňovat ani diskriminovat některou kvalifikaci, ale naopak chce být neutrálním výchozím bodem (odkazem) pro všechny druhy kvalifikací. Důležitým úkolem podtrhávajícím význam EQF je podpora rovného společenského ocenění všeobecně vzdělávacích, odborných i vysokoškolských vzdělávacích cest a také počátečního a dalšího vzdělávání.  V tomto smyslu mají všechny dimenze tabulky stejnou hodnotu.

Kvalifikace se mohou výborně „trefit" do určité úrovně v jednom sloupci, ale podle deskriptorů v jiném sloupci se na první pohled jeví, že padnou lépe do jiné úrovně (viz také otázka 3). Mohla by se pak naskytnout otázka, a to jen proto, že sloupec „znalosti" je zařazen před „dovednosti", zda je některý sloupec důležitější než ostatní. Tak tomu není. Všechny dimenze jsou stejně důležité a pořadí sloupců žádný vliv na pořadí důležitosti nemá (viz také otázka 6).

Nahoru