Výběr jazyka
Cz
Web není aktualizován od roku 2012

Část národního systému kvalifikací na určité úrovni zapadá přesně do jednoho ze tří sloupců, ale podle jiné dimenze se lépe hodí do jiné úrovně. Je možné, aby se jedna a tatáž skupina kvalifikací vztahovala k různým úrovním?

Ne, protože EQF není systémem, který by klasifikoval kvalifikace z hlediska různých dimenzí. Jinými slovy, tabulka úrovní EQF by se neměla číst odděleně po sloupcích. Abychom pochopili jednu úroveň, musíme číst napříč celým řádkem (všechny tři sloupce), a navíc každý deskriptor úrovně předpokládá v sobě zahrnutí výsledků úrovně předcházející. Proto úplné porozumění určité úrovni vyžaduje, aby byla čtena ve vztahu k předchozím úrovním (viz také otázky 2 a 3).

Vzhledem k velkému množství evropských systémů kvalifikací a rozdílných kvalifikací se může stát, že části (skupina kvalifikací) národních rámců kvalifikací zapadají do určité úrovně v jednom sloupci, ale zároveň zapadají do jiné úrovně v jiném sloupci. Podle komplexnosti požadovaných znalostí a požadovaného rozpětí dovedností mohou být kvalifikace značně různé, ale stejně obtížně dosažitelné.

Kupříkladu „Le baccalauréat general" ve Francii a „General Certificate of Secondary Education (GCSE)" v Anglii, Walesu a Severním Irsku vyžaduje více teoretických a faktických znalostí, ale méně praktických dovedností. Na druhou stranu závěrečná učňovská zkouška v Německu a Rakousku vyžaduje více praktických dovedností a méně teoretických znalostí v oboru.

Způsob prezentace deskriptorů EQF v tabulce s třemi sloupci by měl usnadnit pochopení rámce a přiřazování kvalifikací. Pokud by tabulkový formát měl za následek protichůdné interpretace, sloupce by měly mít až druhořadou důležitost. To znamená, že by se měl přečíst celý řádek (znalosti, dovednosti a kompetence) a pak rozhodnout, do které úrovně se skupina kvalifikací nejlépe hodí. Tento způsob čtení a chápání deskriptorů pomůže stanovit „těžiště" diskutované kvalifikace, a tak ji uvést do vztahu s EQF. Toto ilustruje, že pro velkou různorodost kvalifikací na národních a odvětvových úrovních, nebude nikdy dosaženo dokonalého „zapadnutí" do úrovní EQF. Měla být se pak použít zásada „nejvhodnějšího možného řešení".  

Nahoru